Il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat l-Istrateġija Ewropea tal-Kura biex tiżgura servizzi ta’ kura ta’ kwalità, affordabbli u aċċessibbli madwar l-Unjoni Ewropea u ttejjeb is-sitwazzjoni kemm għal min jieħu l-kura kif ukoll għall-persuni li jieħdu ħsiebhom.

Servizzi ta’ kura affordabbli u aċċessibbli ta’ kwalità għolja joffru benefiċċji ċari għall-etajiet kollha. Il-parteċipazzjoni fl-edukazzjoni bikrija tat-tfal għandha impatt pożittiv fuq l-iżvilupp tat-tfal u tgħin biex tnaqqas ir-riskju ta’ esklużjoni soċjali u faqar, anke aktar tard fil-ħajja.

Il-kura fit-tul tagħti s-setgħa lin-nies, li minħabba xjuħija, mard u/jew diżabilità jiddependu mill-għajnuna għall-attivitajiet ta’ kuljum, biex iżommu l-awtonomija tagħhom u jgħixu b’dinjità. Madankollu, għal ħafna nies dawn is-servizzi għadhom mhux affordabbli, disponibbli jew aċċessibbli.

Biex tindirizza dawn il-kwistjonijiet, il-Kummissjoni qed tipproponi azzjonijiet konkreti biex tappoġġja lill-Istati Membri biex iżidu l-aċċess għal servizzi ta’ kura ta’ kwalità għolja u affordabbli, filwaqt li jtejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol u l-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata għal dawk li jieħdu ħsiebhom.

Il-Kummissjoni tirrakkomanda li l-Istati Membri jfasslu pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali biex jagħmlu l-kura fl-UE aktar disponibbli, aċċessibbli u ta’ kwalità aħjar għal kulħadd filwaqt li tattira wkoll aktar nies, b’mod partikolari rġiel, lejn is-settur tal-kura.

Sir af aktar dwar din l-Istrateġija hawn.