Il-pagi minimi fil-pajjiżi kollha tal-UE għandhom jippermettu standards tal-għajxien u tax-xogħol deċenti, u l-Istati Membri għandhom jippromwovu n-negozjar kollettiv għall-pagi.

B’505 voti favur, 92 kontra u 44 astensjoni, nhar l-Erbgħa l-Parlament adotta leġiżlazzjoni ġdida dwar il-pagi minimi adegwati fl-UE.

Il-liġi tal-UE, li ntlaħaq qbil dwarha mal-Kunsill f’Ġunju, għandha l-għan li ttejjeb il-kundizzjonijiet tax-xogħol u l-ħidma għall-ħaddiema kollha fl-UE, kif ukoll li tippromwovi l-progress ekonomiku u soċjali. Għal dan il-għan, hi tistabbilixxi rekwiżiti minimi għall-adegwatezza ta’ pagi minimi, il-preparazzjoni mil-liġi nazzjonali u/jew id-deċiżjoni kkontestata, u l-aċċess effettiv tal-ħaddiema għall-protezzjoni tal-paga minima. Id-direttiva l-ġdida se tapplika għall-ħaddiema kollha tal-UE li għandha kuntratt jew Relazzjoni ta’ Impjieg.

Valutazzjoni tal-adegwatezza tal-pagi minimi

Għall-valutazzjoni tal-adegwatezza tal-pagi minimi statutorji eżistenti tagħhom, l-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu basket ta’ oġġetti u servizzi bi prezzijiet veri, jew jiffissawh b’60% tal-paga medjana grossa u 50 % tal-paga medja grossa.

Promozzjoni tan-negozjar kollettiv

In-negozjar kollettiv settorjali hu fattur essenzjali biex ikun hemm pagi minimi adegwati. F’pajjiżi fejn inqas minn 80% tal-ħaddiema huma koperti min-negozjar kollettiv, l-Istati Membri — bl-involviment tas-Sħab tas-Sħab Soċjali — se jistabbilixxu pjan ta’ azzjoni biex isir il-proċess.

Monitoraġġ u dritt għal rimedju

It-test ta’ dan it-test għandu jiġi introdott l-obbligu għall-pajjiżi tal-UE li jistabbilixxu sistema ta’ infurzar, inkluż il-monitoraġġ affidabbli, il-kontroll u t-tibdil fuq il-post, sabiex dan jiżgura li ż-żewġ naħat ikunu konformi u ż-żeffiena u ż-żejjed fl-unità tax-xogħol.

Il-passi li jmiss

Il-Kunsill mistenni japprova l-ftehim formali f’Settembru. L-Istati Membri mbagħad ikollhom sentejn biex isiru konformi mad-Direttiva. F’Lulju, il-Membri tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali appoġġjaw il ftehim informali milħuq mal-Kunsill fis-6 ta’ Ġunju 2022.