Fil-pubblikazzjoni tagħha tal-Evalwazzjoni tal-Istrateġija Ewropea dwar id-Diżabilità 2010-2020, il-Kummissjoni Ewropea qalet li fl-aħħar għaxar snin, l-istrateġija għenet biex jitneħħew l-ostakli għal persuni b’diżabilità fl-Unjoni Ewropea

L-istrateġija kellha l-għan li tagħti s-setgħa lil persuni b’diżabilità biex igawdu d-drittijiet sħaħ tagħhom u biex jibbenefikaw mill-parteċipazzjoni fis-soċjetà fuq bażi ugwali ma’ ħaddieħor. L-evalwazzjoni turi li filwaqt li hemm lok għal titjib, kien hemm impatt ġenerali pożittiv fuq ir-regoli u l-policies tal-UE.

Eżempju wieħed tal-impatt pożittiv tiegħu huwa l-inklużjoni ta’ kwistjonijiet dwar id-diżabilità fil-politika u l-leġiżlazzjoni tal-UE, bl-adozzjoni tal-Att Ewropew dwar l-Aċċessibbiltà, id-Direttiva dwar l-Aċċessibbiltà tal-Web u l-leġiżlazzjoni dwar id-drittijiet tal-passiġġieri.

Ir-rapport ta’ evalwazzjoni jiddikjara li r-riżultati pożittivi nkisbu wkoll permezz tal-involviment ta’ persuni b’diżabilità u l-organizzazzjonijiet rappreżentattivi tagħhom fit-tfassil tal-politika tal-istrateġija.

L-istrateġija l-ġdida għall-2021-2030 se tibni fuq il-kisbiet tal-predeċessur tagħha u tindirizza kwistjonijiet emerġenti bħall-impatt tal-pandemija COVID-19 fuq persuni b’diżabilità u l-isfidi li jkomplu jiffaċċjaw, bħal fl-impjieg u r-riskju tal-faqar.