Negozjaturi mill-Parlament u l-Kunsill laħqu ftehim politiku provviżorju biex jaġġornaw ir-regoli tal-UE dwar is-sikurezza tal-prodotti mhux tal-ikel għall-konsumatur. Ir-regolament il-ġdid dwar is-Sigurtà Ġenerali tal-Prodotti (GPSR) għandu l-għan li jindirizza l-isfidi tas-sikurezza tal-prodotti fix-xiri online (fl-2021, 73% tal-konsumaturi xtraw prodotti online).

Ir-regoli l-ġodda huma mbassra li jiffrankaw lill-konsumaturi tal-UE madwar €1 biljun fl-ewwel sena u madwar €5.5 biljun matul l-għaxar snin li ġejjin. Billi jnaqqsu n-numru ta’ prodotti mhux sikuri fis-suq, il-miżuri l-ġodda għandhom inaqqsu l-ħsara kkawżata lill-konsumaturi minħabba inċidenti li jistgħu jiġu evitati, relatati mal-prodotti (stmat illum għal €11.5 biljun fis-sena) u l-ispiża tal-kura tas-saħħa (stmata għal €6.7 biljun). kull sena).

Obbligi ta’ operaturi ekonomiċi u valutazzjoni tas-sikurezza

Skont ir-regoli miftiehma, prodott jista’ jinbiegħ biss jekk ikun hemm operatur ekonomiku (bħall-manifattur, l-importatur, id-distributur) stabbilit fl-UE, li huwa responsabbli għas-sikurezza tiegħu. Meta ivvaluta s-sikurezza tal-prodotti, il-Parlament inkluda miżuri biex jiggarantixxi li jitqiesu r-riskji għall-konsumaturi l-aktar vulnerabbli (eż. it-tfal), l-aspetti tal-ġeneru u r-riskji taċ-ċibersigurtà.

Tneħħija ta’ oġġetti perikolużi online

Il-GPSR jintroduċi obbligi għas-swieq online, bħal dawk taħt l-Att dwar is-Servizzi Diġitali, inkluż l-għażla ta’ punt ta’ kuntatt uniku għall-awtoritajiet nazzjonali ta’ sorveljanza u l-konsumaturi. L-awtoritajiet nazzjonali ta’ sorveljanza se jkunu jistgħu jordnaw lis-swieq online biex ineħħu jew jiddiżattivaw l-aċċess għal offerti ta’ prodotti perikolużi mingħajr dewmien żejjed u fi kwalunkwe każ fi żmien jumejn tax-xogħol. Fornituri ta’ swieq online se jkollhom jagħmlu sforzi raġonevoli biex jiċċekkjaw bl-addoċċ għal prodotti perikolużi.

Recall, sostituzzjoni u rifużjonijiet

Il-leġiżlazzjoni miftiehma ttejjeb il-proċedura ta’ sejħa lura tal-prodotti, peress li r-rati tar-ritorn għadhom baxxi, b’terz tal-konsumaturi tal-UE stmati li jkomplu jużaw il-prodotti li jissejħu lura. F’każ ta’ sejħa lura jew twissija ta’ sikurezza, l-operaturi ekonomiċi u s-swieq online issa se jkunu meħtieġa jinfurmaw lill-konsumaturi affettwati kollha li jistgħu jidentifikaw u jxerrdu l-informazzjoni b’mod wiesa’. L-avviżi ta’ sejħa lura għandhom jevitaw espressjonijiet li jistgħu jnaqqsu l-perċezzjoni tal-konsumaturi tar-riskju (eż., “volontarju”, “prekawzjonarju”, “f’sitwazzjonijiet rari/speċifiċi”).

Il-konsumaturi jkunu infurmati b’mod ċar dwar id-dritt tagħhom għal tiswija, sostituzzjoni jew rifużjoni adegwata (mill-inqas ugwali għall-prezz inizjali). Se jkollhom ukoll id-dritt li jressqu lmenti jew iniedu azzjonijiet kollettivi. Is-sistema ta’ twissija rapida għal prodotti perikolużi (portal “Safety Gate”) se tiġi modernizzata biex tippermetti li prodotti mhux sikuri jiġu skoperti b’mod aktar effettiv u se tkun aktar aċċessibbli għall-persuni b’diżabilità.

Il-passi li jmiss

Il-Parlament (f’Marzu 2023) u l-Kunsill jeħtieġ li japprovaw il-ftehim qabel il-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali tal-UE u d-dħul fis-seħħ. Il-GSR se japplika 18-il xahar wara d-dħul fis-seħħ tiegħu.