Ir-regoli l-ġodda għandhom l-għan li jnaqqsu l-għadd ta’ ġugarelli perikolużi mibjugħa fis-suq uniku tal-UE u jipproteġu aħjar lit-tfal minn riskji relatati mal-ġugarelli. Il-Kumitat tas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur approva l-pożizzjoni tiegħu dwar aġġornament tar-regoli tal-UE dwar is-sikurezza tal-ġugarelli unanimament, b’37 vot favur. It-test, li wkoll jikkonverti d-direttiva attwali f’regolament, iwieġeb għal għadd ta’ sfidi emerġenti, inklużi l-bidliet fid-drawwiet tax-xiri minn ħwienet onlajn u ż-żieda fl-użu tat-teknoloġiji diġitali.

Projbizzjoni ta’ kimiċi perikolużi

Biex tittejjeb il-protezzjoni tas-saħħa tat-tfal, ir-regolament ikompli jipprojbixxi sustanzi karċinoġeniċi u mutaġeniċi jew sustanzi tossiċi għar-riproduzzjoni (CRM). It-test adottat jipprojbixxi wkoll kimiċi li jagħmlu ħsara lis-sistema endokrinali jew respiratorja, u tossiċi għal organi speċifiċi.

It-tisħiħ tal-kontrolli

L-abbozz ta’ regoli jipprevedi li l-manifatturi joħolqu passaporti ta’ prodotti diġitali għal kull ġugarell, li jagħtu dettalji dwar kif jikkonforma mar-regoli rilevanti. Dan se jsaħħaħ is-sorveljanza tas-suq u jsaħħaħ l-ispezzjonijiet doganali fil-fruntieri. Il-MPE żiedu li l-konsumaturi għandu jkollhom ukoll aċċess faċli għall-informazzjoni dwar is-sikurezza, pereżempju permezz ta’ kodiċi QR. Huma jħeġġu wkoll lill-Kummissjoni biex tappoġġja u tiggwida lill-SMEs manifatturi tal-ġugarelli fit-twettiq tal-valutazzjonijiet tas-sikurezza u li jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-passaport tal-prodott.

Sigurtà, sigurtà u privatezza mid-disinn

Biex jipprevjenu duplikazzjoni mar-regoli eżistenti tal-UE, il-MPE jispeċifikaw li ġugarelli diġitali bl-intelliġenza artifiċjali se jkollhom jikkonformaw mal-Att dwar l-Intelliġenza Artifiċjali, li jikklassifikahom bħala ta’ riskju għoli, u jissuġġettahom għal valutazzjonijiet ta’ partijiet terzi, ġestjoni tar-riskju, trasparenza, u sorveljanza umana. Skont ir-regoli taċ-Ċibersigurtà tal-UE, ġugarelli konnessi mal-internet li għandhom karatteristiċi soċjali interattivi (eż. titkellem jew iffilmjar) jistgħu jeħtieġu wkoll valutazzjoni tal-konformità minn parti terza. Il-valutazzjoni tas-sikurezza se jkollha tikkunsidra r-riskji għas-saħħa, u meta jkun xieraq is-saħħa mentali, biex tiżgura l-ogħla standards. Il-ġugarelli għandhom ukoll jikkonformaw mar-regoli ta’ Sigurtà Ġenerali tal-Prodotti aġġornati reċentement, pereżempju, fejn jidħlu bejgħ onlajn, rappurtar ta’ inċidenti, dritt tal-konsumaturi għall-informazzjoni u r-rimedju.

Il-passi li jmiss

L-abbozz ta’ rapport issa se jitressaq għal votazzjoni f’sessjoni plenarja li jmiss u se jikkostitwixxi l-pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari. Il-fajl se jkun segwit mill-Parlament il-ġdid wara l-elezzjonijiet Ewropej fis-6-9 ta’ Ġunju.

Sfond

Minkejja li s-suq tal-UE huwa fost l-aktar sikuri fid-dinja, ġugarelli perikolużi għadhom isibu triqthom f’idejn il-konsumaturi. Skont l-EU Safety Gate (is-sistema ta’ twissija rapida tal-UE għal prodotti perikolużi tal-konsumatur), il-ġugarelli kienu l-aktar kategorija ta’ prodotti notifikati, li jammontaw għal 23% tan-notifiki kollha fl-2022 u 20% fl-2021.