L-UE tippromwovi xogħol deċenti kollha f’konformità ma’ strateġija komprensiva li tqis ukoll l-istandards ewlenin tax-xogħol bħall-eliminazzjoni tax-xogħol furzat.

L-ILO tistma li globalment hawn 27.6 miljun persuna jinsabu f’sitwazzjoni ta’ xogħol furzat li jfisser xogħol jew servizzi li qed jiġu estratti taħt it-theddida ta’ penali u li għalihom wieħed ma offriex lilu nnifsu b’mod volontarju.

Il-Kummissjoni Ewropea reċentement żviluppat proposta leġiżlattiva li effettivament se tipprojbixxi t-tqegħid fis-suq tal-UE ta’ prodotti magħmula b’xogħol furzat, kif ukoll l-esportazzjoni tagħhom mill-UE.

Il-proposta tkopri l-prodotti kollha, jiġifieri dawk magħmula fl-UE għall-konsum domestiku u l-esportazzjoni, u oġġetti importati, mingħajr ma timmira kumpaniji jew industriji speċifiċi.

L-awtoritajiet nazzjonali se jingħataw is-setgħa li jirtiraw mis-suq tal-UE prodotti magħmula b’xogħol furzat, wara investigazzjoni. L-awtoritajiet doganali tal-UE se jidentifikaw u jwaqqfu prodotti magħmula b’xogħol furzat fil-fruntieri tal-UE.

Il-proposta issa trid tiġi diskussa u maqbula mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill qabel ma tkun tista’ tidħol fis-seħħ. Sir af aktar dwar din il-proposta hawn.