Il-Patt Ekoloġiku Ewropew jistabbilixxi l-istrateġija biex l-UE ssir l-ewwel kontinent newtrali għall-klima sal-2050. Il-ġustizzja u s-solidarjetà huma parti integrali mit-tranżizzjoni ekoloġika tal-UE.

Stħarriġ riċenti tal-Eurobarometer ħares lejn l-attitudnijiet taċ-ċittadini tal-UE lejn il-ħtieġa għal transizzjoni ġusta u ekoloġika u l-aspettattivi tagħhom dwar it-tranżizzjoni ekoloġika u l-impatt li din se jkollha fuq ħajjithom.

B’mod ġenerali, ħafna minn dawk li wieġbu jemmnu li t-tranżizzjoni ekoloġika tal-UE m’għandha tħalli lil ħadd lura. Madankollu, 50% biss jaqblu li l-UE qed tagħmel biżżejjed biex tiżgura li t-tranżizzjoni ekoloġika tkun ġusta.

Meta mistoqsija dwar l-aspettattivi tagħhom dwar l-opportunitajiet ta’ xogħol u ħiliet li toffri t-tranżizzjoni ekoloġika, 57% ta’ dawk li wieġbu jaqblu li l-politiki għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima se joħolqu aktar impjiegi ġodda milli se jneħħu. Barra minn hekk, 54 % biss ta’ dawk li wieġbu jħossu li għandhom ħiliet biex jikkontribwixxu għat-tranżizzjoni ekoloġika, filwaqt li terz biss iħossu li l-impjieg tagħhom qed jikkontribwixxi għat-tranżizzjoni ekoloġika.

Biex tiżgura transizzjoni ekoloġika ġusta, l-UE ddedikat l-2023 bħala s-Sena Ewropea tal-Ħiliet bil-għan li tagħti s-setgħa liċ-ċittadini l-ħiliet it-tajba biex iħejju għall-bidliet fis-suq tax-xogħol li jirriżultaw minn din it-tranżizzjoni.