Il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat proposta għal direttiva li tistabbilixxi miżuri ta’ trasparenza fil-pagi, bħal informazzjoni dwar il-paga għal dawk li qed ifittxu xogħol, dritt li jkunu jafu l-livelli ta’ paga għall-ħaddiema li jagħmlu l-istess xogħol, kif ukoll obbligi ta’ rappurtar tad-diskrepanza fil-pagi bejn is-sessi għal kumpaniji kbar.

Il-proposta ssaħħaħ ukoll l-għodod għall-ħaddiema biex jitolbu d-drittijiet tagħhom u tiffaċilita l-aċċess għall-ġustizzja. Min iħaddem mhux se jitħalla jitlob lil dawk li qed ifittxu impjieg informazzjoni fuq kemm kienu jaqilgħu paga fil-passat u jkollhom jipprovdu data anonimizzata relatata mal-paga fuq talba tal-impjegat. L-impjegati jkollhom ukoll id-dritt għal kumpens għal diskriminazzjoni fil-paga.

Il-miżuri ġodda proposti jqisu l-impatt tal-pandemija COVID-19. Il-proposta se tkun diskussa bejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-UE. Ladarba jiġu adottati, l-Istati Membri jkollhom sentejn biex idaħħlu d-Direttiva fil-liġi nazzjonali.

Iktar informazzjoni

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council to strengthen the application of the principle of equal pay for equal work or work of equal value between men and women through pay transparency and enforcement mechanisms.