SEM tikkontribwixxi għad-djalogu soċjali f’Malta billi tinforma u timpenja lill-imsieħba soċjali, organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, organizzazzjonijiet pubbliċi u privati ​​dwar il-politika u l-proposti leġiżlattivi tal-UE, biex tinkoraġġixxi r-rispons tagħhom lill-awtoritajiet rilevanti.

Uffiċjali tal-Aġenzija jipparteċipaw ukoll f’laqgħat tal-imsieħba soċjali u rappreżentanti tas-soċjetà ċivili fil-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali.

Fid-dawl ta’ dan, matul ix-xhur li għaddew SEM bdiet timplimenta proġett bl-isem Promoting Improved Social Dialogue f’Malta li permezz tiegħu l-Aġenzija ltaqgħet ma’ tliet imsieħba soċjali Norveġiżi biex tikseb għarfien prattiku dwar il-mudell Norveġiż ta’ djalogu tripartitiku. SEM ikkummissjonat ukoll studju indipendenti biex tiddeskrivi s-sitwazzjoni attwali tad-djalogu soċjali f’Malta u n-Norveġja, li rriżulta f’rakkomandazzjonijiet biex jitjieb id-djalogu soċjali f’Malta.

Il-konklużjonijiet tal-istudju ġew ippreżentati aktar kmieni dan ix-xahar lill-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru, Carmelo Abela, responsabbli wkoll mid-djalogu soċjali, waqt business breakfast għall-imsieħba soċjali u rappreżentanti tas-soċjetà ċivili.

Dan il-proġett huwa appoġġat min-Norveġja permezz tan-Norveġja Għotjiet 2014-2021, fil-qafas tal-Programm “Djalogu Soċjali – Xogħol Deċenti”.

Għal aktar informazzjoni dwar dan il-proġett jekk jogħġbok ikkuntattja lil SEM fuq info.sem@gov.mt jew 22003300.