F’laqgħa straordinarja li ssejħet wara li t-Taliban ħa l-kontroll tal-Afganistan, il-Membri Parlamentari Ewropej appellaw biex l-Ewropa tipprovdi għajnuna umanitarja u tkun front wieħed fuq l-immigrazzjoni.

F’laqgħa straordinarja tal-Kumitati għall-Affarijiet Barranin u l-Iżvilupp u tad-Delegazzjoni għar-Relazzjonijiet mal-Afganistan, ir-Rappreżentant Għoli tal-UE u l-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Josep Borrell iddeskriva s-sitwazzjoni fl-Afganistan bħala “katastrofi” għall-Afgani u għall-pajjiżi tal-punent. Hu iddikjara wkoll li “l-UE lesta tiddiskuti l-għajnuna umanitarja mat-Taliban” iżda enfasizza li “dan ma jfissirx li r-reġim ġie rikonoxxut politikament”.

Meta tkellem dwar is-sitwazzjoni fit-tul, is-Sur Borrell qal li “hemm lezzjonijiet x’nitgħallmu mill-falliment ta’ din l-operazzjoni tal-bini tan-nazzjon. L-Istati Uniti nefqu $300 miljun kuljum għal 20 sena, fl-aħħar mill-aħħar b’riżultati modesti ħafna”.

Fir-reazzjonijiet tagħhom, ħafna mill-MPE talbu għall-evakwazzjoni ta’ ċittadini Afgani li ħadmu għall-UE jew li ħadmu biex javvanzaw valuri komuni. Huma talbu wkoll li tingħata għajnuna lill-pajjiżi ġirien tal-Afganistan li jistgħu jirċievu influss kbir ta’ refuġjati, u appoġġ għall-pajjiżi tal-UE li jista’ jkollhom jakkomodaw refuġjati ġodda.

Bosta kelliema enfasizzaw il-ħtieġa li jerġgħu jiġu riveduti l-fallimenti ta’ intervent twil ta’ żewġ deċennji, il-potenzjal tat-theddida terroristika tat-Taliban, u l-ħtieġa li tiġi żviluppata politika kkoordinata tal-UE lejn l-Afganistan, l-Asja Ċentrali, u l-poteri reġjonali.

Fil-15 ta ’Awwissu, it-Taliban reġgħu ħadu l-poter fl-Afganistan, u ħolqu kriżi fil-pajjiż b’eluf jippruvaw jaħarbu bl-ajru u bl-art. Fi stqarrija nhar it-Tlieta, 16 ta’ Awwissu, il-MPE appellaw lill-partijiet kollha biex jiżguraw u jiffaċilitaw it-tluq bla periklu u ordnat ta’ċittadini barranin u Afgani li jixtiequ jitilqu mill-pajjiż. Huma żiedu li l-Ewropa għandha responsabbiltà morali għal dawk li ħadmu għall-entitajiet tal-UE, għas-sħab tan-NATO u organizzazzjonijiet internazzjonali u tas-soċjetà ċivili.