Il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, imħabbar fl-2017, jistabbilixxi 20 prinċipju u drittijiet ewlenin li huma essenzjali għal swieq tax-xogħol u sistemi ta’ protezzjoni soċjali ġusti u li jiffunzjonaw tajjeb.

Minn dakinhar, il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat bosta azzjonijiet ibbażati fuq kull prinċipju tal-Pilastru, b’azzjonijiet addizzjonali pjanati biex ikomplu jissaħħu d-drittijiet soċjali fl-UE.

Fis-Summit Soċjali ta’ Porto, f’Mejju li għadda, il-mexxejja tal-UE adottaw id-Dikjarazzjoni ta’ Porto dwar l-affarijiet soċjali, u stabbilixxew miri ewlenin biex jittraduċu l-Prinċipji tal-Pilastru f’azzjonijiet konkreti li jibbenefikaw minnhom iċ-ċittadini sal-2030. Dawn l-inizjattivi jinsabu fil-Pilastru Ewropew ta’ Azzjoni għad-Drittijiet Soċjali – Pjan, ippubblikat mill-Kummissjoni f’Ġunju.

Il-Pjan ta’ Azzjoni jistabbilixxi tliet miri ewlenin li għandhom jintlaħqu sal-2030: mill-inqas 78% tal-popolazzjoni ta’ bejn 20 u 64 għandhom ikunu impjegati (bħalissa 72.4%); mill-inqas 60% tal-adulti kollha għandhom ikunu qed jipparteċipaw fit-taħriġ kull sena (37% fl-2016); tnaqqis ta’ mill-inqas 15-il miljun fin-numru ta’ nies f’riskju ta’ faqar jew esklużjoni soċjali. Fl-2019, madwar 91 miljun persuna (18-il miljun minnhom kienu minuri) kienu f’riskju ta’ faqar jew esklużjoni soċjali.