Il-Parlament u ħames Presidenzi tal-Kunsill  jimpenjaw ruħhom li jaħdmu flimkien biex jadottaw ir-riforma tar-regoli tal-UE dwar il-migrazzjoni u l-ażil qabel l-elezzjonijiet tal-UE tal-2024. Il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola, il-President tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili Juan Fernando López Aguilar, il-President tal-Grupp ta’ Kuntatt dwar l-Ażil Elena Yoncheva u r-Rappreżentanti Permanenti taċ-Ċekja, l-Isvezja, Spanja, il-Belġju u Franza ffirmaw ftehim dwar it-tmexxija tan-negozjati bejn il-koleġiżlaturi bil-ħsieb li jiġu riformati r-regoli tal-UE dwar il-migrazzjoni u l-ażil sa Frar 2024.

Huma adottaw id-dikjarazzjoni konġunta li ġejja:

“Dan huwa bla dubju mument storiku. Wara ftit xhur ta’ skambji dwar il-Pjan Direzzjonali, il-Parlament Ewropew u l-Presidenzi tal-Kunsill li jmiss qed jimpenjaw ruħhom li jagħmlu l-isforzi kollha biex jiffinalizzaw ir-riforma tal-qafas leġiżlattiv tal-Ażil u l-Migrazzjoni qabel it-tmiem taċ-ċiklu politiku attwali.

Is-Sistema Ewropea Komuni tal-Asil u l-Patt Ewropew il-Ġdid dwar il-migrazzjoni u l-ażil jirrappreżentaw prijorità ewlenija fil-ħidma tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u ż-żewġ naħat għandhom jagħmlu l-isforzi meħtieġa u jaħdmu flimkien mill-qrib kemm jista’ jkun, fi spirtu ta’kooperazzjoni sinċiera, lejn l-adozzjoni tal-proposti leġiżlattivi qabel tmiem il-perjodu leġiżlattiv 2019-2024.

Biex jinkiseb l-impenn komuni biex tiġi konkluża r-riforma matul iċ-ċiklu leġiżlattiv attwali, in-negozjati dwar il-fajls rispettivi għandhom jiġu konklużi sa Frar 2024. Dan ikun jeħtieġ li n-negozjati bejn il-koleġiżlaturi għandhom jibdew mhux aktar tard minn tmiem l-2022. L-implimentazzjoni effettiva tal-iskeda maqbula se tkun soġġetta għal laqgħat ta’ bejn il-Membri tal-Grupp ta’ Kuntatt dwar l-Ażil u l-Presidenzi tal-Kunsill.

Aħna nemmnu li billi tgħaqqad l-isforzi tagħna l-Unjoni tista’ tagħmel progress reali u tagħti riżultati qabel tmiem il-leġiżlatura attwali. Għandna nkunu kapaċi nwasslu qafas leġiżlattiv ġdid f’wieħed mill-oqsma ta’ politika l-aktar ta’ sfida tagħna, li huwa wieħed li fih tweġiba komuni tal-UE biss tista’ tipprovdi sistema sostenibbli. Dan il-pjan direzzjonali huwa sinjal ċar tal-impenn tagħna li se nikkonkludu l-ħidma.”

Sfond

Il-Kummissjoni Ewropea pproponiet il-Patt il-Ġdid dwar il-Migrazzjoni u l-Ażil f’Settembru 2020 sabiex ittejjeb il-proċeduri u jintlaħaq ftehim biex taqsam ir-responsabbiltà b’mod ġust fost l-istati membri u taġixxi b’solidarjetà meta jiġu ttrattati l-flussi migratorji.