“Jeħtieġ insaħħu s-solidarjetà tagħna mal-Ukrajna, u nsaħħu l-investimenti u l-kompetittività tal-Ewropa”, qalet il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola fil-Kunsill Ewropew.

Fuq l-Ukrajna:

“Irridu nibqgħu nimbuttaw għas-solidarjetà mal-Ukrajna – f’termini politiċi, ekonomiċi, umanitarji u militari. Irridu nkomplu nispjegaw għaliex huwa importanti għall-eżistenza tal-Ewropa li tappoġġja l-Ukrajna. Għaliex il-prezz tal-libertà mhux għoli wisq. Jien grata għall-għaqda madwar din il-mejda.”

“Il-paċi trid tibqa’ l-għan aħħari u l-UE tinsab f’pożizzjoni unika biex tgħin dan. Imma biex ikun hemm il-paċi jrid ikun hemm Ukrajna. U mhux se jkun hemm mingħajr l-appoġġ tagħna.”

“Irridu nibqgħu naħsbu fil-passi li jmiss:

  • Il-ftehim dwar il-kunsinna u l-akkwist konġunt ta’ munizzjon jirrappreżenta mument importanti – għall-Ukrajna u l-Ewropa. L-akkwist konġunt hu pass ieħor lejn politika Ewropea ta’ difiża u sigurtà aktar iffukata.
  • Għaxar pakketti ta’ sanzjonijiet laqtu r-Russja b’mod qawwi, huma meħtieġa u proporzjonati. Imma rridu nagħlqu kwalunkwe lakuna li fadal. Is-sanzjonijiet iridu jiġu implimentati kif suppost u rridu nkomplu ninvolvu ruħna ma’ pajjiżi terzi biex nimplimentawhom.
  • Għad irid isir aktar biex jiġi evitat li s-sitwazzjoni umanitarja fl-Ukrajna tispiċċa aktar bla kontroll – partikolarment għat-tfal. Madwar 16,000 tifel u tifla ġew deportati u trasferiti illegalment minn zoni okkupati tal-Ukrajna għar-Russja. Putin u l-kompliċi tiegħu f’kull livell iridu jiġu sanzjonati u miżmuma responsabbli.
  • Nilqgħu l-mandati ta’ arrest tal-Qorti Kriminali Internazzjonali u nappoġġaw it-twaqqif ta’ Tribunal internazzjonali speċjali għad-delitti ta’ aggressjoni mwettqa kontra l-Ukrajna.
  • L-Unjoni Ewropea għandha tkompli toffri appoġġ prattiku, ekonomiku u politiku lill-Moldova, li hija soda kontra t-tentattivi Russi li jimminawha, kif ukoll lill-forzi demokratiċi fil-Ġorġja u l-Belarus.
  • “L-aġenda tar-Russja li taqsam id-dinja f’fazzjonijiet opposti hija ċara. Irridu niġġieldu kontra dan.”

Dwar l-investimenti u l-kompetittività fl-Ewropa:

“Il-prosperità tal-Ewropa u t-titjib tal-ħajja taċ-ċittadini Ewropej jinsabu fil-pedament tal-kostruzzjoni tagħna tal-Unjoni Ewropea. Is-Suq Uniku tagħna jipprovdi mogħdija għan-negozji Ewropej biex jidħlu fis-swieq globali. L-ekonomiji tal-UE huma kompetittivi u jeħtieġ li jibqgħu hekk.”

“It-tranżizzjoni doppja tal-UE tista’ sseħħ, bl-impenn tan-nies, iżda biss jekk noħolqu kundizzjonijiet favorevoli biex isseħħ dik it-tranżizzjoni. Irridu nispjegaw li miżuri ambjentali se jgawdu minnhom in-nies, in-negozji u l-familji tagħhom. Ma jista’ jseħħ xejn mingħajr l-appoġġ pubbliku.”

“Għal dan għandna bżonn investimenti b’objettivi ċari u indikaturi ta’ prestazzjoni. In-negozji se jinvestu biss fit-tranżizzjoni ekoloġika jekk ikun hemm direzzjoni kummerċjali ċara u inċentivi. Irridu nħaffu l-aċċess għall-finanzjament eżistenti, u inqas burokrazija. Neħtieġu kundizzjonijiet ugwali, imma nevitaw tellieqa protezzjonista.”

“Għandna bżonn ukoll investiment privat, sabiex l-SMEs u n-negozji ġodda tagħna jibqgħu fl-Ewropa. Hu kruċjali li titlesta l-Unjoni tas-Swieq Kapitali, li għadha frammentata wisq.”

“Dak li huwa importanti għalina lkoll hija l-prevedibbiltà leġiżlattiva. Il-Parlament Ewropew huwa impenjat li jaħdem b’mod effiċjenti fuq proposti dwar is-suq tal-elettriku, il-Pjan Industrijali Ekoloġiku, il-Patt Industrijali NetZero, l-Att Kritiku tal-Materja Prima.”

“Is-settur bankarju taz-zona ewro huwa reżiljenti, daħħalna salvagwardji robusti u l-Bank Ċentrali Ewropew jinsab lest li jintervjeni jekk meħtieġ. Madankollu, it-tlestija tal-Unjoni Bankarja tibqa’ prijorità biex tiġi żgurata aktar stabbiltà finanzjarja.”

Dwar l-immigrazzjoni:

“Il-Parlament Ewropew se jagħmel il-parti tiegħu – lesti nivvutaw il-ġimgħa d-dieħla. Il-Parlament jitlob lill-Kunsill biex iwettaq il-fajls ta’ solidarjetà li fadal: ir-regolament dwar l-ażil u l-ġestjoni tal-migrazzjoni u r-regolament dwar il-kriżi u l-forza maġġuri.”

“Billi nagħmlu dan niksbu l-bilanċ kritiku li għandna bżonn fuq dawn il-kwistjonijiet li se jippermettilna:

Nipproteġu l-fruntieri, biex ikun hemm protezzjoni u dinjità lil dawk fil-bżonn, biex ikunu ritornati b’mod effiċjenti dawk li mhumiex eliġibbli u biex tkisser il-mudell tan-negozju tat-traffikanti umani li jagħmlu profitt minn dawk l-aktar vulnerabbli.”

Konklużjoni:

“Irridu nkomplu naġixxu f’għaqda sħiħa u nwasslu għal aktar Ewropa importanti.”

“Iktar Ewropa ma jfissirx li kulħadd isir omoġenju. Aħna differenti u kburin li nkunu. Din ir-rakkont dwar l-Ewropa li tipprova tagħmel lil kulħadd l-istess mhux korrett. Aħna napprezzaw l-għaqda tagħna fid-diversità. Nifhmu li rridu nkunu kbar fuq affarijiet kbar u żgħar fuq affarijiet żgħar – u m’hemm xejn akbar għalina x’nittrattaw mill-kwistjonijiet fuq il-mejda llum. “

Id-diskors sħiħ tal-President Metsola jinsab hawn.