Kont taf li l-COLA ma tingħatax kollha għax parti minnha terġa’ tħallas it-taxxa fuqha? Kont taf li anki fuq il-Bolla (Sigurta Soċjali) terġa’ tħallas it-taxxa? Il-UHM qed tinsisti li dawn l-anomaliji għandhom ikunu indirizzati.