F’inqas minn sentejn in-numru ta’ familji u individwi bi dħul baxx li jirrikorru għall-għajnuna mill-Foodbank Lifeline Foundation irdoppja u issa jlaħħaq madwar 300. Is-sitwazzjoni kompliet tiggrava bl-istaġnar ekonomiku li ġabet magħha l-pandemija Covid-19. Din is-sitwazzjoni tikkuntrasta mal-istatistika uffiċjali li tgħid li bejn l-2013 u l-2019 dawk f’riskju ta’ faqar u esklużjoni soċjali naqsu b’5,000. 

“Minn Marzu 2019 in-numru ta’ ‘klijenti’ li jirċievu għajnuna fil-forma ta’ prodotti tal-merċa mill-foodbank telgħu minn madwar 110 għal 295. Fil-bidu tal-pandemija n-numru kien tela’ għal madwar 600 familja fil-ġimgħa u minn dakinhar naqsu għal madwar 300 familja fil-ġimgħa” kelliema għall-Fondazzjoni qalet. 

L-għajnuna mill-Foodbank Lifeline hija fil-forma ta’ borża ta’ oġġetti essenzjali ta’ ikel u xorb bħal għaġin, te, kafè u laned tal-ikel. Il-provvisti huma ppjanati li jservu għal madwar ġimgħa. L-iskema b’kollox iddum sitt ġimgħat, meta s-sitwazzjoni tiġi vvalutata mill-ġdid u jekk ikun hemm bżonn, l-għajnuna tiġi estiża sa mhux iktar minn 18-il ġimgħa. 

Minbarra ċentri ta ‘distribuzzjoni fil-Belt Valletta, Foodbank Lifeline tilħaq lil dawk fil-bżonn permezz ta’ ċentri oħra fil-Birgu, Tas-Sliema, il-Fgura u l-Qawra. 

“Aħna noffru soluzzjoni għal żmien qasir biex tagħti ftit serħan sakemm dawk konċernati jsibu l-mezzi biex itejbu s-sitwazzjoni finanzjarja tagħhom. Il-klijenti kollha fil-Foodbank Lifeline iridu jiġu riferuti minn social worker biex jibdew jirċievu l-għajnuna tagħna,” qalet il-kelliema. 

Minbarra s-sensji ikkawżati mill-pandemija li affettwaw b’mod speċjali lill-ħaddiema fit-turiżmu u dawk fil-qasam kulturali, il-kawża ewlenija tal-faqar hija ż-żieda fil-prezzijiet tal-akkomodazzjoni u l-kirjiet. Barra minn hekk, il-fenomenu tal-hekk imsejħa ‘working poor’ – it-terminu użat għal dawk li għandhom xogħol imma li ma jistgħux ilaħħqu mal-ħajja – żdied minħabba ż-żieda fil-kirjiet. 

“Għandna wkoll numru pjuttost sinifikanti li għandhom bżonn l-għajnuna sakemm jiġu pproċessati l-applikazzjonijiet tagħhom biex ikunu eliġibbli għal sussidju għall-kera, akkomodazzjoni soċjali jew għajnuna soċjali.” 

Iż-żieda qawwija fin-numri wasslet għal sitwazzjoni fejn in-nies fil-bżonn ġieli jippreżentaw ruħhom fil-Foodbank Lifeline mingħajr riferiment. F’każijiet bħal dawn Foodbank Lifeline kellu jadatta għas-sitwazzjoni billi joħroġ pakkett żgħir biex jilqa’ għal dawn il-każijiet urġenti. 

Fatt interessanti hu li m’hemm l-ebda settur partikolari tas-soċjetà li hu partikularment suxxettibbli għall-faqar għax kulħadd jista’ jintlaqat f’xi żmien jew ieħor. 

Sadanittant, qed jiżdied it-tħassib dwar każijiet ta’ persuni bla saqaf fuq rashom – xi ħaġa li sa ftit snin ilu f’Malta kienu prattikament ineżistenti. 

“Dan l-aħħar qed ninnutaw li wħud min-nies li jiġu għandna mhux qed jaċċettaw ċertu ikel li nipprovdu għas-sempliċi raġuni għaliex huma bla dar u m’għandhomx fejn isajru. Huwa inutli li tagħti għaġin lil dawn in-nies peress li m’għandhomx kċina. Aħna nippruvaw nakkomodawhom billi nipprovdu tipi alternattivi ta’ ikel meta jkun disponibbli.” 

Foodbank Lifeline hija NGO irreġistrata li hi ffinanzjata minn donazzjonijiet privati ​​li jintużaw biex jiksbu provvisti tal-ikel bi prezzijiet bl-ingrossa biex jitqassmu lil dawk fil-bżonn. Dawk interessati li jappoġġjaw din il-fondazzjoni jistgħu jew jaċċessaw il-websajt fuq din il-link, jikkuntattjawhom fuq Facebook jew jagħtu oġġetti tal-ikel li ma jitħassrux f’diversi ċentri li għandhom f’Malta.