Il-Kummissjoni Ewropea reċentement ippreżentat lill-Parlament Ewropew u lill-Istati Membri dokument ta’ politika biex tippromwovi xogħol deċenti fis-setturi kollha fis-swieq domestiċi, f’pajjiżi terzi u fil-ktajjen tal-provvista globali. Il-proposta tindirizza wkoll l-eliminazzjoni tat-tħaddim tat-tfal u tax-xogħol furzat, billi tipproponi strument leġiżlattiv ġdid biex jipprojbixxi b’mod effettiv prodotti magħmula minn xogħol furzat milli jidħlu fis-suq tal-UE.

Il-proposta tal-Kummissjoni hija bbażata fuq erba’ oqsma ta’ azzjoni biex ikompli jissaħħaħ ir-rwol tagħha bħala mexxej responsabbli fid-dinja tax-xogħol u promotur tad-drittijiet tal-ħaddiema.

  • Il-politiki tal-UE lil hinn mill-fruntieri tagħha – li jistabbilixxu standards fir-responsabbiltà korporattiva u t-trasparenza. Dawn jinkludu proposta għal direttiva dwar ix-xogħol furzat, linji gwida dwar akkwist pubbliku soċjalment sostenibbli, u politiki settorjali dwar l-ikel, il-minerali u t-tessuti.
  • Ir-relazzjonijiet bilaterali u reġjonali tal-UE – il-promozzjoni tal-politika kummerċjali tal-UE, ir-rispett għad-drittijiet tax-xogħol u x-xogħol deċenti f’pajjiżi terzi.
  • L-UE f’fora internazzjonali – tappoġġja l-istrumenti tan-NU, l-ILO u tad-WTO dwar ix-xogħol deċenti.
  • L-UE u l-partijiet interessati – l-appoġġ għall-imsieħba soċjali, is-soċjetà ċivili u l-partijiet interessati globali biex jiżguraw ir-rispett tad-drittijiet tax-xogħol, ambjenti tax-xogħol sikuri, is-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol.

L-UE tkompli tappoġġja l-kunċett universali ta’ xogħol deċenti taħt l-objettivi ta’ tisħiħ reċiproku ta’ impjieg produttiv, standards u drittijiet fuq ix-xogħol, protezzjoni soċjali u djalogu soċjali, bl-ugwaljanza bejn is-sessi bħala bażi tagħhom.