Brussell huwa l-post fejn l-istrateġiji tas-sigurtà ta’ diversi tipi jiżdiedu. Segwaċi fit-tul tal-UE jiftakru l-Istrateġija Ewropea tas-Sigurtà tal-2003 u r-rapport tagħha dwar l-implimentazzjoni tal-2008. 

Imbagħad, fl-2016, ġiet l-Istrateġija Dinjija tal-UE. Minbarra dawn, l-UE ippubblikat diversi strateġiji fuq setturi speċifiċi bħall-istrateġija dwar is-sigurtà fuq l-internet tal-2013, u l-istrateġija dwar is-sigurtà marittima tal-2014. 

Fl-24 ta’ Lulju, il-Kummissjoni Ewropea ppubblikat l-aħħar żieda tal-ġabra ta’ strateġiji tal-UE, l-Istrateġija l-ġdida tal-UE dwar is-Sigurtà tal-Unjoni (SUS). 

Hija tweġiba għal-linji gwida politiċi ta’ dik li kienet il-kandidat għall-presidenza tal-Kummissjoni Ewropea Ursola von der Leyen għall-kummissjoni kurrenti, u l-mandat permezz tal-ittra tal-missjoni tagħha lill-viċi president tal-kummissjoni Margaritis Schinas biex tkun żviluppata ħidma integrata u  komprensiva dwar is-sigurtà. 

Is-SUS hija dokument wiesgħa mifrux fuq is-setturi kollha li jfittex li jegħleb id-dikotomiji l-qodma bejn is-sigurtà offline u online, diġitali u sigurtà fiżika, kif ukoll is-sigurtà interna  u esterna. 

Hija risposta għat-theddid sofistikat bejn fruntiera u oħra u bejn settur u ieħor li teħtieġ aktar u aktar wisa’ fuq l-aġenda tal-UE dwar is-sigurtà. It-theddid jinkludi t-terroriżmu, ir-reati bl-internet, attakki mħallta u kampanja ta’ informazzjoni żbaljata. 

Is-SUS hija wkoll imsawwra bil-ġlieda li għadha għaddejja kontra l-pandemija tal-Coronavirus. L-istrateġija tinnota li l-COVID-19 sawwar mill-ġdid l-opinjoni tagħna dwar is-sigurtà u t-theddid lis-sigurtà, u saħqet dwar il-ħtieġa biex tiggarantixxi s-sigurtà kemm fl-ambjent fiżiku kif ukoll dak diġitali. 

Il-COVID-19 ukoll enfasizza l-importanza ta’ katini sikuri tal-provvisti, u saħħaħ il-bżonn biex kulħadd jaħdem fi sforz biex isaħħaħ ir-reżiljenza tal-UE. Għalhekk is-SUS ukoll hija prodott tal-mument. 

Għalkemm is-SUS ma tiddefinixxix b’mod espliċitu x’inhi Unjoni tas-Sigurtà, tipprovdi suġġerimenti dwar kif Unjoni tas-Sigurtà għandha tkun imfassla. 

Il-Kummissarju Schinas iddeskriva s-SUS bħala dar ġdida b’saqaf wieħed, li fi ħdanha l-UE tfittex li tibni ekosistema ġdida tas-sigurtà li tkopri l-ispettru politiku sħiħ. 

Dan  għaliex is-SUS tqiegħed il-pedamenti għal dan ix-xogħol billi tidentifika erba’ oqsma ta’ prijorità għal azzjoni fuq livell Ewropew. Dawn huma l-ambjent dwar evidenza tas-sigurtà għall-ġejjieni, theddid li qed jevolvi, it-terroriżmu u l-kriminalità organizzata, kif ukoll ekosistema Ewropea dwar is-sigurtà.