Ħafna minna forsi għadhom jiftakru xeni ta’ mijiet ta’ eluf ta’ vjaġġaturi maqbudin f’bastimenti tal-passiġġieri – turisti li ma tħallewx jinżlu fuq l-art u jmorru lura d-dar għax persuna jew diversi passiġġieri ġew infettati bil-coronavirus. 

Li tkun taf li l-ġar tiegħek fil-kabina ta’ ħdejk marad bil-COVID-19 mhix esperjenza pjaċevoli. Imma wieħed kif se jagħmel mill-aħjar li jista’ biex jevita li jiġi infettat meta persuni oħrajn  fuq l-istess gverta qatt ma  kienu ‘l bogħod? 

Ħaġa waħda hija ċerta: l-operaturi turistiċi qed jistennew bil-ħerqa biex jibdew mill-ġdid taħt kundizzjonijiet differenti. M’għadux suffiċjenti li l-passiġġieri jkunu biss akkomodati u jmorru  għall-ikel. Strateġiji ġodda jridu jkunu żviluppati biex ibiegħdu l-COVID-19. 

Ovvjament m’hemm ebda dubju li l-bastimenti tal-passiġġieri se jissoktaw biex ikollhom id-dritt li jeżistu. Skont operatur tal-ivjaġġar lokali, ir-rilaxx ġenerali ta’ restrizzjonijiet relatati mal-coronavirus se jġiegħlu lil diversi bastimenti tal-passiġġieri biex itemmu l-waqfien sfurzat tagħhom. Hu jemmen li l-bastimenti jistgħu joperaw mill-ġdid b’mod sikur. 

Meta wieħed jaħseb kif l-ekonomiji se jirnexxielhom joħorġu minn din il-kriżi li għadha magħna, l-esperti għandhom minn tal-inqas żewġ xenarji possibbli f’moħħhom. Jekk il-kriżi tibqa’ serja imma ma ddumx biex tintemm, irkupru mgħaġġel huwa possibbli.  Jekk in-nazzjonijiet jiġu  maqbudin f’għadd ta’ tfixkil għal ħafna żmien, se jkun hemm progress bil-mod tal-kriżi.  

L-istess operatur turistiku huwa ottimist li l-irkupru se jsegwi l-ewwel triq. Aġent ieħor tal-ivjaġġar offra veduta oħra kemmxejn differenti u stqarr li lejn l-aħħar tas-sena, irkupru mgħaġġel huwa mistenni li jiskatta, imma se jkun qed jieħu iżjed żmien biex jilħaq kompletament il-livelli ta’ qabel il-COVID-19. 

L-operaturi turistiċi u s-sidien tal-bastimenti jridu jaġixxu malajr. Livelli ta’ iġjene iridu jissaħħu abbord  sabiex ir-riskju ta’ infezzjonijiet ikun  minimizzat. Din  mhix xi ħaġa sempliċi, meta ħafna jfissru bastiment tal-passiġġieri bħala sit għal avvenimenti soċjali. Se jkun  hemm il-problemi li mhux se  jkunu faċli biex jiġu indirizzati. Ħudu l-proċedura waqt l-ikel – li tkun qed tiekol ma’ persuni oħrajn x’aktarx iwassal biex tkun f’riskju li tittieħed. Mhux ta’ b’xejn li awtoritajiet tas-saħħa jibqgħu jisħqu li numru żgħir ta’ vjaġġaturi huwa biżżejjed biex jibda mewġa ġdida ta’ infezzjonijiet.