Il-Parlament Ewropew irrifjuta mossa mill-istati membri u l-Kummissjoni Ewropea biex idgħajfu r-regolamenti Ewropej li jipproteġu l-kolonji taż-żnażan minn pestiċidi tossiċi. 

L-Ewro Parlamentari ibblokkaw leġislazzjoni riveduta li kienet se tinjora r-riskju għal-larva taż-żnażan milli  jkunu esposti għal kimiċi fit-tul, magħrufa bħala tossiċità  kronika. 

L-Ewro Parlamentari, minflok, argumentaw li dokument ta’ gwida mħejji mill-Awtorità  Ewropea għas-Sigurtà  tal-Ikel (EFSA) fl-2013 għandu jkun implimentat b’mod sħiħ. 

Il-gwida tfittex kemm biex tipproteġi liż-żnażan minn effetti żvantaġġjati minn espożizzjoni singola jew diversi espożizzjonijiet fuq perijodu ta’ żmien qasir, magħrufin bħala tossiċità akuta, u espożizzjoni għal żmien fit-tul. 

Sittax-il stat membru, li ma ssemmewx pubblikament, ħadmu  kontra l-implimentazzjoni sħiħa tal-gwida qabel ma l-voti l-ġodda jitressqu għall-vot fil-Parlament Ewropew. 

L-Ewro Parlamentari mill-Partit  tal-Ħodor li mexxew it-triq għall-veto parlamentari stqarrew li l-ġenerazzjoni l-ġdida ta’ pestiċidi sistematiċi, li huma applikati permezz ta’ trattament taż-żerriegħa flok l-ispray, għamlu l-espożizzjoni kronika rilevanti. 

Il-popolazzjonijiet taż-żnażan ikkollassaw madwar id-dinja u l-użu tal-pestiċidi huwa r-raġuni għall-qerda tagħhom.