F’votazzjoni konġunta, il-MPE u l-ambaxxaturi tal-UE għażlu lil Frankfurt bħala s-sede tal-Awtorità għall-Kontra l-Ħasil tal-Flus u l-Ġlieda Kontra l-Finanzjament tat-Terroriżmu (AMLA).

B’kollox disa’ pajjiżi applikaw biex jospitaw din l-awtorità u ppreżentaw il-kandidaturi rispettivi f’seduti pubbliċi konġunti. Fil-votazzjoni, Frankfurt ġabet il-maġġoranza tal-voti fl-ewwel rawnd, u ntgħażlet biex tospita l-aġenzija.

Għall-ewwel darba, ġie miftiehem bejn il-Parlament u l-Kunsill il-belt ospitanti ġdida ta’ aġenzija tal-UE fuq bażi ugwali, wara deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f’dan is-sens.

Ir-regolament AMLA huwa parti minn pakkett usa’ ta’ liġijiet biex jiġi riformat il-qafas tal-UE għall-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu. Issa li l-pakkett kollu ġie miftiehem proviżorjament bejn il-Parlament u l-Kunsill, jeħtieġ li jiġu adottati formalment mit-tnejn qabel ma jkunu jistgħu jidħlu fil-liġi. Il-Parlament mistenni jivvota dwar l-approvazzjoni finali tiegħu fis-sessjoni plenarja tat-22-25 ta’ April.

Ladarba jiġi adottat, ir-regolament AMLA se japplika minn Lulju 2025. Sa dakinhar, il-Kummissjoni Ewropea se tkun responsabbli biex tistabbilixxi l-Awtorità u għall-operazzjonijiet inizjali tagħha.