Qed tkun proposta direttiva li tintroduċi Karta tad-Diżabilità madwar l-UE kollha u ġġedded il-Karta Ewropea tal-Parkeġġ għal persuni b’diżabilità biex tiżgura li, meta jivvjaġġaw għal perjodu qasir, ikollhom aċċess għall-istess kundizzjonijiet speċjali bħal dawk f’pajjiżhom inkluż aċċess għall-ipparkjar. Persuni b’diżabilità regolarment jiltaqgħu ma’ ostakli meta jivvjaġġaw jew iżuru stat membru ieħor peress li l-istatus tagħhom ta’ diżabilità mhux dejjem ikun rikonoxxut madwar l-UE.

Iż-żewġ kards se jkunu għal ċittadini tal-UE li l-istatus u d-drittijiet tagħhom ta’ diżabilità huma rikonoxxuti mill-Istat Membru fejn joqogħdu, il-membri tal-familja tagħhom, u dawk li jakkumpanjawhom jew jassistuhom. Biex tiżgura li ċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li joqogħdu fl-UE jkunu koperti, il-Kummissjoni ressqet proposta komplementari.

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali adotta b’mod unanimu l-pożizzjoni tiegħu dwar il-liġi proposta b’39 vot favur, l-ebda vot kontra u l-ebda astensjoni.

Mingħajr ħlas, format, u skadenzi

L-MEPs jipproponu li l-karta tad-diżabilità għandha tinħareġ jew tiġġedded fi żmien 60 jum minn meta ssir l-applikazzjoni u l-karta tal-parkeġġ fi żmien 30 jum. Jintroduċu wkoll l-għażla li tintalab verżjoni diġitali tal-karta tal-parkeġġ, biex tkun lesta fi żmien 15-il jum.

Iż-żewġ kards għandhom ikunu disponibbli f’format fiżiku u diġitali u mingħajr ħlas,Il-MPE iridu wkoll li r-regoli u l-kundizzjonijiet tal-applikazzjoni jkunu disponibbli f’formati aċċessibbli, anke fil-lingwi tas-sinjali nazzjonali u internazzjonali u l-braille, u f’lingwa li tinftiehem faċilment.

Rikonoxximent tal-istatus ta’ diżabilità għax-xogħol, l-istudju, u l-Erasmus+

Biex jiġi żgurat aċċess għal benefiċċji u assistenza soċjali għal dawk li jaħdmu jew jistudjaw fi stat membru ieħor, il-MPE emendaw il-proposta biex jipproteġu temporanjament lid-detenturi tal-Karta Ewropea tad-Diżabilità li jmorru fi stat membru ieħor għal xogħol jew studju, sakemm l-istatus tagħhom jiġi rikonoxxut formalment, inklużi dawk li jivvjaġġaw. għal programm ta’ mobilità tal-UE, bħal Erasmus+.

Aċċess għall-informazzjoni

Il-MPE jappellaw lill-istati membri u lill-Kummissjoni biex iqajmu kuxjenza dwar il-Karta Ewropea tad-Diżabilità u l-Karta Ewropea tal-Parkeġġ għal persuni b’diżabilità, inkluż billi jistabbilixxu websajt b’informazzjoni dwar kif tikseb, tuża u ġġedded il-karti fil-lingwi kollha tal-UE u nazzjonali. u lingwa tas-sinjali internazzjonali.

Il-passi li jmiss

Ladarba l-abbozz tal-pożizzjoni jiġi approvat mill-plenarja matul is-sessjoni plenarja ta’ Jannar, jistgħu jibdew in-negozjati mal-Kunsill dwar il-forma finali tal-liġi. L-Istati Membri diġà qablu dwar il-pożizzjoni tagħhom.