Niżżel il-kalkulatur ta’ Ġemma billi tikklikkja hawn

Il-prinċipju ta’ compound interest huwa wieħed mill-prinċipji l-aktar importanti fl-immaniġġjar tal-flus. Il-compound interest u ż-żmien huma l-għodod strateġiċi l-aktar effettivi tiegħek biex takkumula l-ġid. Anki depożiti żgħar fi pjan ta’ tfaddil jew pjan tal-irtirar li ġew mibdija kmieni u investiti fuq medda twila ta’ żmien se jiżdiedu b’mod sinifikanti matul iż-żmien.

Il-compound interest jista’ jiġi definit bħala ż-żieda ta’ imgħax ikkalkulata fuq dak li ġemmajt inizjalment jew l-investiment inizjali (il-kelma teknika użata hi principal) – jew imgħax fuq l-imgħax. Il-compound interest għalhekk, huwa differenti minn sempliċi mgħax.

Imgħax sempliċi

Tiddepożita €1,000 fl-ewwel sena. Ir-rata tal-imgħax hija ta’ 2.5%, u għalhekk l-imgħax li daħħalt huwa ta’ €25.

Compound Interest

Kif indikat hawn fuq. Iżda hawn terġa’ tinvesti l-ammont prinċipali investit (€1,000) u l-imgħax li daħħalt (€25). Jekk tkompli tinvesti mill-ġdid l-ammont prinċipali miksub u l-imgħax akkumulat għal 25 sena, fl-aħħar tal-25 sena, l-imgħax se jiżdied minn €25 li kellek fl-ewwel sena għal €45.22 fil-25 sena. L-investiment inizjali tiegħek fl-aħħar tal-25 sena jiżdied minn €1,000 għal €1,853. L-imgħax akkumulat fuq l-investiment tiegħek huwa ta’ €853 – 46% tal-valur tal-investiment tiegħek fl-aħħar tal-25 sena.

It-tabella turik kif jidher il-kalkulatur. Jintuża l-eżempju li ġej. Fl-età ta’ 25 sena inti tiddeċiedi li tinvesti €1,000 kull sena għal 40 snin – sa meta inti tilħaq l-età ta’ 65 sena u tippjana li tirtira.

L-imgħax akkumulat matul dan il-perjodu ta’ 40 sena huwa muri bl-aħdar fit-tabella ta’ hawn taħt. It-tfaddil annwali u l-imgħax akkumulat jidhru fil-grafika bħala l-komponenti ħodor u blu rispettivament.

Fuq perjodu ta’ 40 sena inti se ġġemma’ €40,000 u ttella’ f’€29,087 f’interessi – li jirriżultaw f’total ta’ €69,087. L-interessi akkumulati huma ta’ 42% tal-investiment totali tiegħek. Il-kalkulatur jipprovdi wkoll it-tabella tiegħek dwar kif jitla’ l-compound. It-tabella tipprovdi l-kalkoli għal massimu ta’ 50 sena – biex nuruk, u għalhekk nenfasizzaw, l-impatt qawwi li l-compound interest  u ż-żmien għandhom fuq l-investimenti tiegħek.