Il-finanzjament tal-UE jippromwovi Ewropa aktar diġitali u ekoloġika. Il-Programm Ewropa Diġitali huwa programm ta’ finanzjament tal-UE ffukat fuq it-twassil tat-teknoloġija diġitali lin-negozji, lill-individwi u lill-amministrazzjonijiet pubbliċi.

L-infrastruttura u t-teknoloġija diġitali qed jittrasformaw is-seklu 21 u l-ħajja tagħna ta’ kuljum. It-teknoloġija ġdida tgħinna nikkomunikaw, intejbu l-iskoperta xjentifika u nsibu soluzzjonijiet għal kwistjonijiet ambjentali. Il-pandemija tal-COVID-19 uriet ukoll kemm huwa kruċjali għall-Ewropa li tkun indipendenti minn sistemi u soluzzjonijiet li joriġinaw band’oħra.

L-Ewropa Diġitali għandha baġit ġenerali ta’ €7.5 biljun. F’termini prattiċi, dan il-finanzjament se jkun ta’ benefiċċju għaċ-ċittadini u l-intrapriżi billi jikkontribwixxi għal aktar sigurtà fuq l-internet, l-użu ta’ teknoloġiji diġitali f’oqsma bħas-saħħa u s-settur kulturali u l-adozzjoni ta’ teknoloġiji diġitali u relatati mill-intrapriżi.

SEM għenet lill-Aġenzija Maltija għat-Teknoloġija tal-Informazzjoni (MITA) biex tapplika għal finanzjament ta’ Digital Europe biex tmexxi Ċentru Nazzjonali ta’ Koordinazzjoni Malti u toffri appoġġ finanzjarju lil partijiet terzi fl-implimentazzjoni ta’ soluzzjonijiet għal aktar sigurtà fl-internet. SEM bħalissa qed tipprovdi wkoll appoġġ lill-MITA fl-implimentazzjoni ta’ dan il-proġett.

Għal aktar informazzjoni dwar il-Programm Ewropa Diġitali, jekk jogħġbok ikkuntattja lis-SEM fuq 2779 7300, info.sem@gov.mt jew żur sem.gov.mt.

Nota Editorjali: Dan huwa l-aħħar artiklu minn SEM.