Archive for Ħarġa 444

Wieħed minn kull tlieta biss li jista’ jaħdem bit-telework qed jingħata din il-faċilità

Terz tal-ħaddiema Maltin li l-impjieg tagħhom jista’ jsir kollu mid-dar xorta qed jaqdu dmirijiethom minn fuq il-post tax-xogħol peress li ma ngħatawx l-opportunità li jaħdmu bit-telework. Din iċ-ċifra toħroġ minn…
Continue Reading

Il-President tal-PE tibda l-proċedura biex titneħħa l-immunità ta’ żewġ MPE

Il-President Metsola nediet proċedura urġenti għat-tneħħija tal-immunità ta’ żewġ Membri tal-Parlament Ewropew, wara talba mill-awtoritajiet ġudizzjarji Belġjani. Filwaqt li l-ewwel passi proċedurali ittieħdu, i-President se tħabbar it-talba fil-plenarja fl-ewwel opportunità…
Continue Reading

It-teknoloġija diġitali lin-negozji, individwi u amministrazzjonijiet pubbliċi

Il-finanzjament tal-UE jippromwovi Ewropa aktar diġitali u ekoloġika. Il-Programm Ewropa Diġitali huwa programm ta’ finanzjament tal-UE ffukat fuq it-twassil tat-teknoloġija diġitali lin-negozji, lill-individwi u lill-amministrazzjonijiet pubbliċi. L-infrastruttura u t-teknoloġija diġitali…
Continue Reading