Pjattaformi tax-xogħol diġitali joħolqu opportunitajiet għan-negozji, il-ħaddiema u dawk li jaħdmu għal rashom, kif ukoll aċċess imtejjeb għas-servizzi għall-konsumaturi. Madankollu, b’dawn il-forom ġodda ta’ xogħol, isir dejjem aktar diffiċli li jiġi kklassifikat b’mod korrett l-istatus tal-impjieg tan-nies, li f’xi każijiet iwassal għal drittijiet tax-xogħol u protezzjoni soċjali inadegwati.

Il-Kummissjoni Ewropea reċentement ipproponiet sett ta’ miżuri biex tiżgura li n-nies li jaħdmu permezz ta’ pjattaformi tax-xogħol diġitali jingħataw l-istatus ta’ impjieg legali li jikkorrispondi għall-arranġamenti tax-xogħol attwali tagħhom.

Id-Direttiva proposta tfittex li tipprovdi lista ta’ kriterji ta’ kontroll biex tiddetermina jekk pjattaforma diġitali hijiex ‘min iħaddem’ u jekk iva, in-nies li jaħdmu permezz tagħha jgawdu d-drittijiet tax-xogħol u soċjali li jiġu meqjusa bħala ‘impjegati’.

Għal dawk li qed jiġu kklassifikati mill-ġdid bħala impjegati, dan ifisser id-dritt għal paga minima (fejn teżisti), negozjar kollettiv, ħin tax-xogħol u protezzjoni tas-saħħa, id-dritt għal leave imħallas jew aċċess imtejjeb għall-protezzjoni kontra inċidenti tax-xogħol, benefiċċji tal-qgħad u tal-mard, kif ukoll pensjonijiet kontributorji tax-xjuħija.

Sett ta’ regoli komuni tal-UE se jipprovdi aktar ċertezza legali, u għalhekk jippermetti lill-pjattaformi tax-xogħol diġitali jibbenefikaw bis-sħiħ mill-potenzjal ekonomiku tas-Suq Uniku u kundizzjonijiet ekwi.