Il-Parlament Ewropew huwa kburi bl-impenn tiegħu dwar is-saltna tad-dritt. Jippreżenta ruħu bħala l-aktar istituzzjoni li timpenja ruħha fuq is-saltna tad-dritt. Jingħad l-istess dwar iż-żamma tiegħu mat-trasparenza u l-kontabbiltà. 

Jekk inpoġġu kollox flimkien, ikollna l-iżjed parlament effikaċi li  huwa immaġinabbli. 

Kull ħames snin, il-parlament għandu opportunità li juri dan billi jistaqsi dwar l-adattabbiltà ta’ dawk li huma nnominati mill-istati membri tal-UE bħala l-kummissarji Ewropej il-ġodda. 

Dawn huma s-smigħ tal-kummissarji, fejn il-kandidati jridu juru l-adattabbiltà u l-għarfien tagħhom għar-responsabbiltajiet li ġew assenjati għalihom. 

Uħud ifallu, uħud ikollhom prestazzjoni fqira. Teknikament, il-parlament fil-fatt ma jista’ jċaħħad lil ħadd, imma jista’ jagħmel rakkomandazzjonijiet li huma diffiċli biex twarrab għal raġunijiet politiċi. 

F’dan  il-punt, l-affarijiet isiru tekniċi, allura – twissija – kumplessa ssegwi. 

L-importanti hawnhekk hu li f’dan is-smigħ tal-kummissarji l-politika u  l-liġi huma ħafna qrib  ta’ xulxin. It-tentazzjoni biex jintużaw regolamenti u proċeduri legali għal skopijiet politiċi hija reali u preżenti. 

Kollox ma’ kollox, il-kumitat dwar  l-affarijiet legali tal-parlament (JURI) huwa meħtieġ biex jagħti kas tal-affarijiet finanzjarji tal-kandidati u jikkonferma li dan t’hawn huwa kif suppost. 

Il-JURI irid  jassigura li d-dikjarazzjonijiet finanzjarji tal-kandidat  konċernat huma preċiżi u kompluti u, “jekk hux possibbli li jiġi dedott kunflitt ta’ interessi”.