Servizzi Ewropej f’Malta – SEM hi aġenzija governattiva impenjata biex iġġib iċ-ċittadini Maltin u Għawdxin eqreb lejn l-UE. Dan jinkludi l-għoti ta’ informazzjoni dwar kwistjonijiet relatati mal-UE, l-involviment tal-partijiet interessati fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-UE u l-opportunitajiet ta’ finanzjament tal-UE aktar aċċessibbli. L-isfruttar tal-fondi tal-UE jista’ jkun ta’ qtigħ il-qalb, speċjalment għal min se japplika  għall-ewwel darba.

L-Aġenzija tista’ tipprovdi għajnuna fil-proċess ta’ applikazzjoni kif ukoll appoġġ fl-implimentazzjoni tal-proġett iffinanzjat mill-UE. L-appoġġ jista’ jinkludi gwida b’obbligi ta’ rappurtar, biex tagħmel talbiet għal ħlas/rimborż, biex tifhem it-termini u l-kundizzjonijiet marbuta mal-finanzjament tal-UE u biex tissorvelja l-progress tal-proġett sabiex jiġi żgurat li jibqa’ fit-triq it-tajba, fil-ħin u fil-baġit.

Is-servizz offrut hu flessibbli, biex ikun imfassal aħjar għall-ħtiġijiet tal-organizzazzjoni tiegħek. L-organizzazzjonijiet jistgħu jagħżlu l-livell ta’ għajnuna meħtieġ skont jekk l-appoġġ huwiex meħtieġ biss għal ċerti aspetti tal-implimentazzjoni tal-proġett jew appoġġ totali.

Jekk inti interessat li titgħallem aktar dwar kif SEM jista’ jgħinek taċċessa l-fondi tal-UE jew fl-implimentazzjoni tal-proġett iffinanzjat mill-UE, jekk jogħġbok ikkuntattjana fuq 2200 3300 jew info.sem@gov.mt.