Id-demokrazija fil-post tax-xogħol għandha diversi benefiċċji iżda fuq kollox hija marbuta mad-dinjità umana. 

It-trade unions qegħdin  hemm biex jassiguraw id-drittijiet bażiċi tal-bniedem. Il-ħaddiema mhumiex magni. Huma bnedmin u ċittadini, bid-drittijiet  u l-libertajiet tagħhom. F’demokrazija dan ifisser, li l-ħaddiema għandhom id-dritt li jinstemgħu, li jkunu involuti fit-teħid tad-deċiżjonijiet – anki fil-post  tax-xogħol. 

Riċerka riċenti li kienet pubblikata fl-aħħar ġimgħat analizzat dawk il-pajjiżi Ewropej u ħaddiema li jgawdu mid-demokrazija fil-post  tax-xogħol – kemm permezz ta’ rappreżentanza jew involviment dirett fit-teħid tad-deċiżjonijiet – u qabblet ir-riżultati ma’ dawk fejn tali vuċi mhix mismugħa. Irriżulta li d-demokrazija fil-post tax-xogħol iġġib magħha diversi benefiċċji lill-ħaddiem, lis-soċjetà b’mod sħiħ  u lill-postijiet tax-xogħol infushom. 

L-ewwel ħaġa, ħaddiema li għandhom vuċi b’saħħitha fil-post tax-xogħol, x’aktarx li huma ċittadini iżjed attivi għax juru aktar interess f’dak li jkun qed jiġri madwarhom. Ix-xogħol mhux biss huwa l-oriġini ta’ ħafna bidliet demokratiċi; isostni wkoll is-sistema billi jistimula l-interess fil-politika u  billi jħalli lill-ħaddiema jesperjenzaw proċessi demokratiċi fil-post tax-xogħol tagħhom jew f’union. 

Imma hemm ħafna iżjed. Pajjiżi b’demokrazija b’saħħitha fil-post tax-xogħol għandhom iżjed ekonomiji produttivi u rati għoljin ta’ impjiegi filwaqt li huma iżjed innovattivi. L-argument li jinġieb li jekk jingħata vuċi lill-ħaddiema tinħonoq l-ekonomija huwa  bla bażi. 

Iżjed importanti minn hekk, pajjiżi b’demokrazija b’saħħitha fil-post tax-xogħol huma wkoll iżjed ugwali. U l-inugwaljanza kienet rikonoxxuta bħala theddida importanti għad-demokrazija. Impjegati li jgawdu vuċi b’saħħitha fil-post tax-xogħol huma, bħala medja, ikkunsidrati iżjed sodisfatti bil-ħajja mill-kollegi tagħhom li għandhom vuċi iżjed dgħajfa.  

Id-demokrazija fil-post tax-xogħol tagħti ftit kontabbiltà fuq spallejn ilmanagement u tipprovdi imbottatura lejn trattament ugwali fost il-ħaddiema. B’riżultat ta’ dan, il-postijiet tax-xogħol x’aktarx jikkunsidraw żidiet fis-salarji kif ukoll jagħtu kas ta’ kwistjonijiet ambjentali, soċjali u tħassib ieħor. 

Kollox ma’ kollox,  id-demokrazija fil-post tax-xogħol tabilħaqq tistimula lill-postijiet  tax-xogħol biex jieħdu perspettiva iżjed wiesgħa. Fil-proċess, il-ħaddiema jkunu emanċipatixi ħaġa li hi ta’ benefiċċju għat-twemmin u s-sehem tagħhom fid-demokrazija.