Din is-sena kienet differenti minn kwalunkwe oħra. Il-pandemija COVID-19 ħadet ħafna mill-isforzi tal-istituzzjonijiet tal-UE, il-gvernijiet u ċ-ċittadini b’xi mod jew ieħor. Għall-Ewropa, dan fisser lezzjoni kruċjali, li l-akbar sfidi ma jistgħux jiġu ffaċċjati bl-ebda mod ieħor għajr li jkunu magħqudin fis-solidarjetà.

Sena ilu, l-UE ħadet id-deċiżjoni importanti li ssir l-ewwel kontinent carbon neutral sal-2050. Din id-deċiżjoni ħolqot l-ispazju politiku għall-Green Deal Ewropew li huwa maħsub biex imexxi l-kontinent Ewropew lejn trasformazzjoni ħadra.

Fuq il-front diġitali, il-Pjan Direzzjonali Diġitali Ewropew se jara 20% tal-fond ta’ rkupru sejjer għal investiment diġitali biex jippromwovi spazji komuni tad-data tal-UE u jagħti spinta lill-infrastruttura diġitali lejn ġenerazzjoni ġdida ta’ mikroproċessuri u superkompjuters Ewropej. L-Att dwar is-Servizzi Diġitali se jippromwovi responsabbiltà akbar minn pjattaformi online.

Bi tweġiba għall-pandemija, l-UE ħadet azzjoni permezz ta’ miżuri fuq bosta fronti biex tipproteġi l-ekonomiji u tħares l-għixien. Tali miżuri jinkludu l-fond ta’ rkupru NextGenerationEU u l-baġit tal-UE għas-seba’ snin li ġejjin. L-UE ġġieldet ukoll kontra l-pandemija fuq il-front sanitarju bi strateġija tal-vaċċin billi mexxiet sforzi globali biex tiġbor kważi €16-il biljun biex tiffinanzja r-riċerka dwar il-vaċċini, u rnexxielha tiżgura numru ta’ vaċċini li jkunu disponibbli għaċ-ċittadini Ewropej fl-2021.