Archive for Ħarġa 337

Liġi biex konsumaturi jingħaqdu u jiftħu azzjoni kollettiva fl-UE

Ir-regoli l-ġodda jintroduċu mudell armonizzat għall-azzjoni rappreżentattiva fl-Istati Membri kollha li jiggarantixxi li l-konsumaturi jkunu protetti sew mid-dannu tal-massa, filwaqt li jiżgura salvagwardji xierqa biex jiġu evitati kawżi abbużivi. L-Istati…
Continue Reading