Archive for Ħarġa 347

Qafas Strateġiku ġdid tal-UE dwar is-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol – Semma’ leħnek

Bħala parti mill-impenn tagħha li twassal ‘Unjoni tas-Saħħa Ewropea’, fl-2021, il-Kummissjoni Ewropea se tniedi Qafas Strateġiku ġdid tal-UE għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol għall-perjodu 2021-2027. Il-Qafas għall-2014-2020 kien immirat…
Continue Reading

Tagħlimiet mill-COVID-19: spinta lill-protezzjoni ċivili tal-UE

Intlaħaq ftehim proviżorju fuq riforma tal-Mekkaniżmu tal-UE għall-Protezzjoni Ċivili (UCPM) biex titjieb il-prevenzjoni, it-tħejjija u r-rispons għad-diżastri. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill qablu li jsaħħu l-qafas legali eżistenti dwar il-protezzjoni ċivili,…
Continue Reading