Archive for Ħarġa 240

Aħbarijiet foloz u informazzjoni skorretta fuq l-internet

  Il-kliem “aħbarijiet foloz” huma żieda riċenti fil-vokabularju tal-media u l-aħbarijiet. Skont Google Trends, dawn kellhom ħajja relattivament oskura għal ħafna snin, sakemm saru l-elezzjonijiet presidenzjali fl-Istati Uniti f’Novembru 2016 meta l-frekwenza tagħhom bħala terminu tat-tiftix żdiedet immensament.  L-informazzjoni skorretta…
Continue Reading

Nagħtu iżjed importanza lid-dinjita’ umana li tinsab fil-periklu

  Xi tfisser tkun uman? Li tkun uman għandha implikazzjonijiet partikulari. Il-kuxjenza umana u l-azzjonijiet li jsiru biex iħarsu d-dinjita’ umana jagħtu tifsira speċjali lill-kunċett tal-umanita’.  Meta nabbandunaw l-isforzi li jħarsu d-dinjita’ umana,…
Continue Reading