Archive for Ħarġa 223

Il-Kummissjoni tilqa’ ftehim bejn l-istati membri tal-UE dwar dokumenti important għal Ewropa aktar soċjali

  Fil-ġimgħat li għaddew, l-istati membri tal-UE laħqu ftehim fuq tliet dokumenti leġislattivi li huma kruċjali biex tinbena Ewropa soċjali aktar b’saħħitha: ir-reviżjoni tar-regolamenti  li jiggvernaw il-koordinazzjoni tas-sigurta’ soċjali, direttiva ġdida…
Continue Reading

‘Għid tiegħek dwar l-Ewropa’ – Konsultazzjonijiet ma’ Ċittadini Ewropej Industriji Innovattivi

It-tielet minn serje ta’ sessjonijiet ta’ konsultazzjoni ma’ ċittadini Ewropej, ‘Għid tiegħek dwar l-Ewropa’, se tkun qed tiffoka fuq il-futur tal-industrija f’Malta fi ħdan l-Unjoni Ewropea. Rappreżentanti ta’ setturi differenti…
Continue Reading

Ħames affarijiet li għandek tkun taf jekk taħdem

Ninsabu fl-eqqel tas-sajf u jmissek qiegħed/a fuq xi xtajta tgawdi l-baħar flok qed taħdem. Iż-żmien qed jgħaddi tant bil-mod li m’intix ċert/a jekk żviluppajtx xi abbilta’ ġdida biex twaqqaf il-ħin. Ejja ngħinuk titgħallem xi ftit dwar drittijietek fil-post tax-xogħol forsi ż-żmien jgħaddi iżjed malajr u inti terħilha ‘l bogħod mix-xogħol.…
Continue Reading