Archive for Ħarġa 201

Għarfien aħjar għal politika aħjar dwar iż-żgħażagħ

  Iż-żgħażagħ huma l-futur tal-Ewropa u l-Unjoni Ewropea. Filwaqt li policies Ewropej addattati għaż-żgħażagħ bħal Youth Strategy jipprovdu qafas b’saħħtu għal kooperazzjoni, fl-aħħar mill-aħħar hi r-responsabbilta’ tal-istati membri li jifformulaw, iwaqqfu u jimplimentaw il-policies tagħhom dwar…
Continue Reading

L-Ewro Parlamentari jappoġġjaw pjani sabiex ir-riċiklaġġ jissaħħaħ u jitnaqqsu l-miżbliet

  L-Iskart u l-Ippakkeġġjar ta’ l-Iskart  Sal-2025, ta’ l-inqas 55  fil-mija tal-iskart domestiku (mid-djar u min-negozji) għandhom ikunu riċiklati. Il-mira se tiżdied b’60 fil-mija sal-2030 u b’65 fil-mija sal-2035. 65 fil-mija tal-materjali għall-ippakkeġġjar iridu…
Continue Reading

“Paceville bil-mod il-mod qed isir red light district” – il-Viċi Sindku ta’ San Ġiljan

F’Paceville il-kriminalita’ żdiedet. L-aħbarijiet u stejjer li smajna f’dawn l-aħħar jiem jikkonfermaw il-biżgħat dwar il-kriminalita’ mhux biss mill-Kunsill Lokali ta’ San Ġiljan imma anki tal-ġenituri.   F’intervista ma’ Voice of the Workers, Albert Buttigieg, il-Viċi Sindku…
Continue Reading