Archive for Ħarġa 185

Aktar fondi huma meħtieġa għat-tkabbir, għall-impjiegi, għas-sigurta’ u għall-bidla fil-klima

  L-Ewro Parlamentari qed jistabbilixxu li l-budget tal-UE għall-2018 ikun ta’ € biljun (żieda ta’ fil-mija fuq l-abbozz ta’ budget  tal-Kummissjoni) għal impenji u € biljun (żieda ta’ fil-mija) għall-ħlasijiet. …
Continue Reading

Is-sostenibbilta’ tal-pensjonijiet trid tkun indirizzata permezz ta’ policies li jħarsu fit-tul

Is-sostenibbilta’ tal-pensjonijiet u soluzzjonijiet adekwati għalihom, bħall-introduzzjoni  ta’ bonds tal-gvern li jimmaturaw  wara l-irtirar mix-xogħol, kienu ideat interessanti li tqajmu matul seminar dwar il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali li kien organizzat…
Continue Reading