Membri tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel staqsew lil Sandra Gallina, in-negozjatur ewlieni tal-UE dwar kuntratti ta’ vaċċin COVID-19, dwar l-aħħar żviluppi rigward kuntratti ma’ fornituri, it-tqassim, trasparenza, awtorizzazzjonijiet u disponibbiltà ta’ dan il-vaċċin.

Il-MPE enfasizzaw il-ħtieġa għal aktar trasparenza rigward il-kuntratti tal-vaċċin, kif ukoll il-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet fuq livell Ewropew. Huma laqgħu id-disponibbiltà tal-Kummissjoni Ewropea biex taqsam l-informazzjoni disponibbli filwaqt li rrikonoxxew ukoll li xi mistoqsijiet jistgħu jiġu mwieġba aħjar mill-istati membri u l-kumpaniji farmaċewtiċi.

Ħafna mistoqsijiet kienu jikkonċernaw kuntratti nazzjonali jew bilaterali addizzjonali possibbli. Il-Kummissjoni kkonfermat li ma taf bl-ebda allegat kuntratt bħal dan. Permezz tal-Ftehim ta’ Akkwist Konġunt, l-UE għandha prijorità biex twassal vaċċini, li mbagħad jitqassmu lill-istati membri fuq bażi pro-rata.

Wara talbiet mill-MPE, il-Kummissjoni pprovdiet informazzjoni dwar numru ta’ kwistjonijiet speċifiċi oħra:

Kamra għall-MPE li jixtiequ jirrevedu l-kuntratti tal-vaċċin – kuntratt wieħed bħalissa huwa disponibbli (CureVac), b’oħrajn rilaxxati sakemm isir il-ftehim tal-kumpaniji farmaċewtiċi;

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini rċeviet l-applikazzjoni għall-vaċċin AstraZeneca – l-awtorizzazzjoni tas-suq kondizzjonali hija mistennija fl-aħħar ta’ Jannar;

L-akbar kwantitajiet ta’ vaċċini mistennija fit-tieni kwart tal-2021, kif diġà miftiehem fil-kuntratti eżistenti – strateġiji speċifiċi għat-tqassim, inklużi gruppi ta’ prijorità għat-tilqim, huma stabbiliti minn kull stat membru;

Mill-ġimgħa d-dieħla, pjattaforma ddedikata se tkun disponibbli fejn l-istati membri jistgħu jirrappurtaw, darbtejn fil-ġimgħa, in-numru ta’ vaċċini rċevuti u użati.

Sfond

F’Ġunju 2020, il-Kummissjoni pproponiet strateġija tal-UE dwar il-vaċċini għal COVID-19 li fiha elenkat passi ewlenin għal strateġiji effettivi ta’ vaċċinazzjoni u t-tqassim tal-vaċċin. Kull vaċċin għandu jkun awtorizzat mill-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) skond l-istandards ta’ sigurtà u effikaċja.

Fis-sessjoni Plenarja f’Diċembru 2020, il-Parlament esprima appoġġ għall-awtorizzazzjoni rapida ta’ vaċċini siguri. Il-Kummissjoni minn dakinhar tat awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq kondizzjonali għal żewġ vaċċini COVID-19, waħda żviluppata minn BioNTech u Pfizer u waħda minn Moderna Biotech wara li l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) ikkonkludiet l-evalwazzjonijiet tagħha ta’ dawn il-vaċċini.