Il-Membri Parlamentari Ewropej approvaw regolament temporanju li jippermetti lill-fornituri tas-servizzi bbażati fuq l-internet ikomplu jiġġieldu materjal online ta’ abbuż sesswali tat-tfal fuq bażi volontarja.

Fil-kuntest taż-żieda inkwetanti fl-ammont ta’ materjal ta’ abbuż sesswali tat-tfal fuq l-internet waqt il-pandemija, il-Parlament b’537 vot favur, 133 vot kontra u 24 astensjoni għadda liġi biex jipproteġi lit-tfal b’mod aktar effettiv mill-abbuż sesswali u l-isfruttament meta jużaw webmail, chat u servizzi ta’ messaġġi.

Il-ftehim li ntlaħaq f’April jipprevedi deroga temporanja mill-Artikoli 5(1) u 6(1) tad-Direttiva 2002/58/KE, li tipproteġi l-kunfidenzjalità tal-komunikazzjonijiet u tad-data dwar it-traffiku. Il-leġiżlazzjoni se tapplika għal mhux aktar minn tliet snin, jew inqas jekk sadanittant jintlaħaq ftehim fuq regoli permanenti ġodda li jindirizzaw l-abbuż sesswali tat-tfal online. Il-fornituri tas-servizzi għandhom jużaw l-inqas teknoloġiji intrusivi possibbli għall-privatezza.

Materjal ta’ abbuż sesswali tat-tfal

Materjal online marbut ma’ abbuż sesswali tat-tfal jinstab permezz ta’ teknoloġiji speċifiċi li jiskennjaw il-kontenut, bħal stampi u t-test, jew data tat-traffiku. Waqt li t-teknoloġija tal-“hashing” tgħin bl-istampi u l-videos, il-klassifikaturi u l-intelliġenza artifiċjali jintużaw biex janalizzaw test jew data tat-traffiku biex jinstab grooming online. Dawn ir-regoli ġodda mhux se japplikaw għall-iskennjar ta’ komunikazzjonijiet bl-audio.


Protezzjoni tal-privatezza msaħħa

Il-MPE insistew li għandhom jiġu stabbiliti proċeduri u mekkaniżmi ta’ rimedju xierqa li jiżguraw li l-individwi jkunu jistgħu jagħmlu lmenti jekk iqisu li drittijiethom ikunu nkisru. L-awtoritajiet nazzjonali għall-protezzjoni tad-data se jkollhom sorveljanza aħjar tat-teknoloġiji li jużaw il-fornituri tas-servizzi permezz ta’ valutazzjoni tal-impatt u proċeduri ta’ konsultazzjoni minn qabel.


Il-passi li jmiss

Ir-regolament għad irid jiġi adottat formalment mill-Kunsill u mbagħad jiġi ppubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali. Se jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu.

Din il-bidla fil-liġi kienet meħtieġa sabiex il-fornituri tas-servizzi web ikunu jistgħu jkomplu japplikaw miżuri volontarji biex jiġġieldu u jipprevjenu t-tixrid ta’ kontenut ta’ abbuż sesswali tat-tfal fuq l-internet, wara l-applikazzjoni sħiħa tal-Kodiċi Ewropew għall-Komunikazzjonijiet Elettroniċi f’Diċembru 2020. Il-Kummissjoni biħsiebha tipproponi soluzzjoni aktar permanenti biex tindirizza din il-problema matul l-2021.