Ir-Rapport Konġunt dwar l-Impjiegi, ippubblikat kull sena mill-Kummissjoni Ewropea u l-Kunsill, jimmonitorja l-impjiegi u l-iżviluppi soċjali ewlenin fl-UE u fl-Istati Membri u jidentifika oqsma prijoritarji relatati għal azzjoni politika.

Ir-Rapport primarjament iħares lura lejn ix-xejriet tas-suq tax-xogħol ta’ din is-sena, immarkati mill-impatt tal-COVID-19. Juri li l-irkupru tas-suq tax-xogħol qed isir, iżda l-impjiegi u s-sigħat totali maħduma għadhom mhumiex lura għal-livelli ta’ qabel il-kriżi. Barra minn hekk, il-kriżi ġiet imtaffija mill-azzjoni politika rapida u deċiżiva fil-livell tal-Istati Membri u tal-UE.

Iħares ’il quddiem, ir-rapport jiffoka fuq l-implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, immirat li jsaħħaħ l-ispinta tal-UE lejn tranżizzjoni ekoloġika, diġitali u ġusta u li jikkontribwixxi għall-kisba ta’ konverġenza soċjali u ekonomika ’l fuq, filwaqt li jiġu indirizzati l-isfidi demografiċi.

Ir-rapport jintegra wkoll it-tliet miri ewlenin ġodda tal-UE għall-2030 dwar l-impjiegi, il-ħiliet u t-tnaqqis tal-faqar, miftiehma fis-Summit Soċjali ta’ Porto fid-9 ta’ Mejju. Flimkien mal-fondi ta’ koeżjoni, l-implimentazzjoni tar-riformi u l-investimenti previsti fil-pjanijiet ta’ rkupru u reżiljenza (RRPs) tal-Istati Membri huma mistennija li jippromwovu rkupru ġust, inklużiv u sostenibbli.

Niżżel ir-rapport sħiħ minn hawn.