L-iskema Roam like at Home se tiġġedded għal għaxar snin oħra, taħt pjanijiet miftiehma informalment bejn il-MPE u l-Presidenza Slovena tal-Kunsill. Skont il-ftehim, wara l-eliminazzjoni tar-roaming fl-2017, il-konsumaturi se jkomplu jkunu jistgħu jużaw il-mobiles tagħhom meta jivvjaġġaw fl-UE mingħajr ħlasijiet addizzjonali minbarra dak li diġà jħallsu f’pajjiżhom.

Barra minn hekk, ikunu intitolati għall-istess kwalità u veloċità ta’ internet barra minn Malta bħal f’pajjiżhom. Il-fornituri tar-roaming se jkunu obbligati joffru l-istess kwalità bħal dak offrut domestikament, jekk l-istess kundizzjonijiet ikunu disponibbli fuq in-netwerk fil-pajjiż barrani. Għal dan il-għan, il-MPE assiguraw dispożizzjoni li tipprojbixxi prattiki li jnaqqsu l-kwalità tas-servizzi tar-roaming (eż. billi jaqilbu l-konnessjoni minn 4G għal 3G).

Aċċess bla ħlas għas-servizzi ta’ emerġenza

Il-vjaġġaturi se jkollhom aċċess għal servizzi ta’ emerġenza mingħajr ebda ħlas addizzjonali – kemm jekk permezz ta’ telefonata jew messaġġ, inkluż it-trażmissjoni ta’ informazzjoni dwar il-post ta’ min iċempel. L-operaturi jkollhom ukoll jipprovdu informazzjoni dwar in-numru Ewropew ta’ emerġenza 112, kien miftiehem. Persuni b’diżabilità se jkunu jistgħu jaċċessaw is-servizzi ta’ emerġenza mingħajr ħlasijiet addizzjonali.

Sejħa għat-tmiem tas-surcharges għal sejħiet intra-UE

Matul in-negozjati, l-MPE imbuttaw biex itemmu s-soprataxxa għal sejħiet intra-UE (eż. meta ċemplu mill-Belġju għall-Italja), peress li l-konsumaturi għadhom konfużi dwar id-differenza bejn sejħiet roaming u sejħiet intra-UE. It-telefonati ġewwa l-UE bħalissa huma limitati għal 19-il ċenteżmu kull minuta. Il-ftehim jipprevedi li l-Kummissjoni tinvestiga s-sitwazzjoni u tivvaluta jekk huwiex meħtieġ aktar tnaqqis tal-limiti.

Tariffi tar-roaming se jkunu limitati għal €2 għal kull Gigabyte (GB) mill-2022 progressivament għal €1 fl-2027. Jekk il-konsumaturi jaqbżu l-limiti tal-kuntratt tagħhom meta jkunu qed jagħmlu roaming , kwalunkwe ħlas addizzjonali ma jistax ikun ogħla mill-limiti tar-roaming bl-ingrossa. Il-ftehim informali issa se jkollu jiġi approvat formalment mill-Parlament u l-Kunsill biex jidħol fis-seħħ.