Il-programm Erasmus + huwa l-programm prinċipali tal-UE għall-fondi li għandu x’jaqsam mal-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport. Fost oħrajn,  Erasmus + jipprovdi l-opportunità ta’ proġetti ta’ mobbiltà għal studenti tal-VET u għall-istaff u li  jista’ jinkludi wieħed jew aktar mill-attivitajiet t’hawn taħt: 

Il-mobbiltà għall-istudenti: 

  • Mobbiltà għal min jipprovdi l-VET  u/jew kumpaniji f’pajjiżi barranin, minn ġimagħtejn sa inqas minn tliet xhur; 
  • Mobbiltà għal żmien fit-tul għal min jipprovdi l-VET u/jew kumpaniji f’pajjiżi barranin, minn tliet xhur sa 12-il xahar. 

Mobbiltà  għall-istaff: 

  • Xogħol ta’  tagħlim/taħriġ  li jippermetti lill-istaff ta’ min jipprovdi l-VET biex jgħallem ma’ msieħeb ta’ min jipprovdi l-VET  barra l-pajjiż. Dan ukoll jippermetti lill-istaff ta’  kumpaniji biex jipprovdi taħriġ f’VET provider barra l-pajjiż; 
  • Taħriġ għall-istaff li  jappoġġja l-iżvilupp professjonali tal-istaff tal-VET  fl-għamla ta’ work placement jew perijodu ta’ job shadowing/osservazzjoni f’kumpanija jew f’kull VET provider ieħor. 

Sabiex wieħed japplika għal tali proġetti, l-applikanti jridu jkunu  organizzazzjonijiet pubbliċi/privati (jew il-fergħa/sussidjarja tagħhom) attivi fil-qasam tal-VET jew attivi fis-suq tax-xogħol. 

Fid-9 ta’ Settembru 2020, il-MEUSAC se jorganizza sessjoni ta’ informazzjoni biex jindirizza proġetti ta’ mobbiltà għal studenti jew staff fil-VET kif ukoll inizjattiva ta’ fondi oħra li  tipprovdi l-opportunità ta’ proġetti ta’  mobbiltà għal staff fl-edukazzjoni tal-adulti. 

Għal aktar informazzjoni dwar il-programm Erasmus  + jew dwar is-sessjoni ta’ informazzjoni msemmija, ġentilment ikkuntattja lil MEUSAC fuq info.meusac@gov.mt jew inkella ċempel fuq 2200 3300.