Wieħed mill-benefiċċji tas-sħubija ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea hu l-aċċess tal-entitajiet lokali għall-opportunitajiet ta’ finanzjament tal-UE.

Servizzi Ewropej f’Malta (SEM) jiffaċilita l-proċess tal-kisba ta’ dawn il-fondi billi jaħdem direttament mal-partijiet interessati lokali mill-istadju tal-applikazzjoni sal-implimentazzjoni tal-proġett, u jiżgura assistenza professjonali tul it-triq kollha.

SEM hija aġenzija tal-gvern li toffri laqgħat personalizzati biex tidentifika opportunitajiet ta’ finanzjament rilevanti, tassisti fil-kitba ta’ proposti ta’ proġetti kompetittivi u tipprovdi gwida waqt l-implimentazzjoni tal-proġett.

L-Aġenzija tissimplifika l-aċċess għall-finanzjament tal-UE permezz tal-provvista ta’ informazzjoni. Matul is-sena jiġu organizzati għadd ta’ avvenimenti biex jipprovdu informazzjoni dwar opportunitajiet ta’ finanzjament mill-UE u biex joffru taħriġ dwar il-proċess ta’ applikazzjoni għall-fondi tal-UE kif ukoll l-implimentazzjoni korretta ta’ proġetti ffinanzjati mill-UE.

Il-websajt tal-SEM, sem.gov.mt, tiġi aġġornata darbtejn fil-ġimgħa b’opportunitajiet ta’ finanzjament tal-UE disponibbli bħalissa, tinkludi sommarji tal-programmi ta’ finanzjament tal-UE attivi bħalissa u toffri numru ta’ dokumenti informattivi dwar l-implimentazzjoni tal-proġetti.

Għal aktar informazzjoni u biex titlob laqgħa ma’ rappreżentant tas-SEM, jekk jogħġbok ikkuntattja lis-SEM fuq 2779 7300, info.sem@gov.mt jew żur sem.gov.mt.