L-Istat tas-Saħħa fl-UE huwa proċess immexxi mill-Kummissjoni Ewropea bil-għan li jappoġġa lill-Istati Membri billi jsaħħaħ il-bażi tal-evidenza dwar is-saħħa kif ukoll l-iżvilupp tal-politika u l-kooperazzjoni fil-livell tal-UE.

Ir-riżultat ta’ dan il-proċess jitwassal f’rapport, li juru wħud mill-aktar xejriet sinifikanti fit-trasformazzjoni tas-sistemi tas-saħħa fl-UE.

Ir-Rapport għall-2021 jiddeskrivi l-impatti diretti u indiretti tal-COVID-19 fuq is-saħħa, u jindika l-impatt fit-tul u kumpless fuq is-sistemi tas-saħħa madwar l-Ewropa. Jinkludi analiżi tal-iskala tal-innovazzjonijiet diġitali użati biex jiġu żgurati servizzi tal-kura tas-saħħa aħjar u aktar effiċjenti għaċ-ċittadini. Ir-rapport jenfasizza wkoll il-ħtieġa urġenti li jiġu indirizzati n-nuqqasijiet ta’ ħaddiema u ħsieb b’mod komprensiv dwar il-ħtiġijiet futuri tagħhom.

Il-Profil tas-Saħħa għal Malta jikklassifika lill-pajjiż bħala t-tieni l-ogħla fl-UE għat-tul tal-ħajja imma hemm rati għoljin ta’ obeżità li huma meqjusa bħala sfida kbira għas-saħħa pubblika. L-impenn biex jissaħħaħ l-użu tas-saħħa diġitali, riformi kontinwi għall-kura primarja u investiment fl-infrastruttura fiżika u l-ħaddiema fis-settur tas-saħħa se jgħinu biex tinbena sistema tal-kura tas-saħħa aktar reżiljenti.