Kull ħaddiem Ewropew għandu ċertu drittijiet bażiċi li għandhom x’jaqsmu ma’ kundizzjonijiet tax-xogħol speċifikament relatati mas-saħħa u s-sigurtà fil-post tax-xogħol. L-UE tadotta leġislazzjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fil-post  tax-xogħol. L-UE tadotta leġislazzjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fil-post tax-xogħol sabiex tikkumplimenta u tappoġġja attivitajiet ta’ stati membri. Stati membri individwali jridu jkunu ċerti li l-liġijiet nazzjonali tagħhom jipproteġu dawn id-drittijiet skont Direttivi Ewropej. 

Il-Framework Directive dwar miżuri biex jinkoraġġixxu titjib fis-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema jippreżenta prinċipji ġenerali relatati ma’ prerekwiżiti minimi. Tapplika ma’ kważi s-setturi kollha ta’ xi attività pubblika u privata u tiddefenixxi obbligi għal min iħaddem u għall-impjegati. 

Ma’ dawn, hemm regoli speċifiċi li jkopru l-espożizzjoni għal sustanzi perikolużi, gruppi ta’ ħaddiema bħal nisa tqal u ħaddiema żgħażagħ, xogħolijiet speċifiċi bħat-tqandil manwali ta’ tagħbija u postijiet tax-xogħol bħal laneċ tas-sajd. 

Bħala eżempju, il-kanċer huwa kwistjoni serja ta’ saħħa kif riferut fit-Trattati, li jagħti lill-UE l-kompetenza biex tappoġġja, tikkoordina  u tissupplimenta l-azzjonijiet tal-istati membri għall-protezzjoni u t-tisħiħ tas-saħħa umana. Id-direttiva dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema mir-riskji relatati malcarcinogens jew malmutagens fil-post tax-xogħol hija aġġornata regolarment, li tagħti l-limiti ta’ espożizzjoni għal sustanzi speċifiċi.