Il-MPE tal-Kumitat tat-Trasport ivvutaw dwar regoli ġodda tas-sistemi intelliġenti tat-trasport bit-triq biex tingħata spinta lid-diġitalizzazzjoni fis-settur tat-trasport, biex jgħaqqdu aħjar apps differenti ta’ mobilità, u biex jiġi żgurat qsim usa’ tal-informazzjoni. Is-sistemi tat-trasport intelliġenti (ITS) japplikaw teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni, bħalma huma l-ippjanar tal-vjaġġi jew l-eCall, biex jagħmlu l-mobilità aktar sikura, aktar effiċjenti u komda.

Aktar dejta għall-apps tal-mobilità

Il-Kumitat tat-Trasport u t-Turiżmu jappoġġja l-estensjoni tal-kamp ta’ applikazzjoni tar-regoli l-ġodda biex ikopru aktar servizzi emerġenti, bħal informazzjoni multimodali, servizzi ta’ prenotazzjoni u biljetti, komunikazzjoni bejn karozzi u infrastruttura, u mobilità awtomatizzata. Madankollu, il-MPE jridu li data aktar kruċjali dwar it-toroq u t-traffiku tkun disponibbli b’mod diġitali u permezz ta’ interface tal-utent xieraq. Minbarra l-limiti tal-veloċità, il-pjanijiet taċ-ċirkolazzjoni tat-traffiku jew ix-xogħlijiet fit-toroq, jissuġġerixxu l-inklużjoni ta’ data dwar infrastruttura ta’ fuels alternattivi, inċidenti, toroq f’direzzjoni waħda jew kundizzjonijiet ħżiena tat-toroq.

Prinċipji ewlenin

Il-MPE jridu li l-użu tas-servizzi tal-ITS ikun teknoloġikament newtrali, ma jiddiskriminax kontra utenti partikolari tat-toroq, u jelenka l-impatt ambjentali tal-għażliet ta’ mobilità offruti lill-konsumaturi. Sabiex jiġi żgurat trasport bla xkiel bejn il-fruntieri, il-Kumitat tat-Trasport iħeġġeġ ukoll lill-Istati Membri tal-UE biex jikkooperaw aħjar meta jużaw is-servizzi tal-ITS, permezz tal-kondiviżjoni tal-aħjar prattiki u proġetti konġunti.

Il-passi li jmiss

L-abbozz ġie approvat b’39 vot favur u tmien astensjonijiet. Il-MPE tal-Kumitat tat-Trasport appoġġjaw ukoll deċiżjoni li jibdew taħditiet mal-istati membri dwar l-għamla finali tal-leġiżlazzjoni bi 42 vot favur u erba’ astensjonijiet, ladarba l-plenarja tkun tat il-kunsens tagħha.