Waqt il-Kunsill tal-Impjiegi, Politika Soċjali, Saħħa u Affarijiet tal-Konsumatur, li sar kmieni f’Diċembru, il-Ministri tal-UE ddiskutew abbozz ta’ liġi tal-UE biex itejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-persuni li jaħdmu permezz ta’ pjattaformi. Ir-regoli proposti għandhom l-għan li jiżguraw li n-nies li jaħdmu permezz ta’ pjattaformi tax-xogħol diġitali, bħall-ħaddiema li jwasslu l-ikel u s-sewwieqa li jwasslu n-nies jingħataw l-istatus ta’ impjieg legali li jikkorrispondi għall-arranġamenti tax-xogħol attwali tagħhom. Tipproponi lista ta’ kontroll biex tevalwa jekk il-pjattaforma hijiex ‘employer’ jew jekk persuna hix ġenwinament taħdem għal rasha.

Il-ministri stabbilixxew ukoll il-pożizzjoni tagħhom dwar proposta biex tissikka l-leġiżlazzjoni tal-UE li tipproteġi lill-ħaddiema mir-riskji tal-asbestos. Il-Kunsill irid inaqqas il-livelli ta’ espożizzjoni attwali u jimmodernizza s-sistema ta’ kif dan il-periklu jitkejjel. Jekk ikun hemm qbil, ir-regoli l-ġodda jiżguraw tnaqqis ta’ għaxar darbiet għall-espożizzjoni meta mqabbla mal-valur fis-seħħ bħalissa.

Il-Ministri approvaw ukoll żewġ konklużjonijiet: dwar l-inklużjoni ta’ persuni b’diżabilità fis-suq tax-xogħol u dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi f’ekonomiji mfixkla.

L-Istati Membri fl-aħħar laħqu ftehim politiku dwar rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar dħul minimu adegwat.