It-28 ta’ April jimmarka l-Jum Dinji għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol immirat biex jippromwovi l-prevenzjoni ta’ inċidenti u mard fuq ix-xogħol globalment.

Is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol huma qasam li fih l-UE kellha l-akbar impatt, b’qafas legali sod li jkopri l-għadd massimu ta’ riskji bl-għadd minimu ta’ regolamenti.

Kif minqux fit-Trattati, il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, u aktar reċentement il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, il-ħaddiema fl-UE għandhom id-dritt għal livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà tagħhom fuq il-post tax-xogħol.

Biex jiġi żgurat li jinżamm livell għoli ta’ protezzjoni tal-ħaddiema fil-kuntest ta’ dinja ta’ wara l-pandemija mmarkata b’bidliet mgħaġġla fl-ekonomija, id-demografija u x-xejriet tax-xogħol, l-UE stabbilixxiet il-Qafas Strateġiku dwar is-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol 2021-2027.

Kif iddettaljat f’din l-istrateġija, il-prijoritajiet u l-azzjonijiet tal-UE għat-titjib tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol fis-snin li ġejjin huma li:

1. tantiċipa u timmaniġġja l-bidla fid-dawl tat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi, diġitali u demografiċi;

2. Ittejjeb il-prevenzjoni ta’ inċidenti u mard relatati max-xogħol; u 3. Iżżid it-tħejjija biex tirrispondi għall-kriżijiet tas-saħħa attwali u futuri.