L-istaġun tal-festi jinsab magħna. Madankollu, fost il-ferħ u l-attivitajiet soċjali, teżisti realtà aktar kwieta li ħafna drabi ma tiġix osservata – is-solitudni. Hekk kif niċċelebraw l-għaqda, huwa kruċjali li nagħrfu u nempatizzaw ma’ dawk li jsibu ruħhom fil-kumpanija tal-ħsibijiet tagħhom stess matul dan iż-żmien.

Is-solitudni, għalkemm tista’ tkun opportunità prezzjuża għal riflessjoni, għal oħrajn tista’ tintensifika s-sentimenti ta’ iżolament, u b’hekk iżżid l-isfidi tas-saħħa mentali. Il-pressjoni biex tikkonforma mal-aspettattivi tas-soċjetà fejn suppost kulħadd irid jidher li jkun qed jifraħ u jiċċelebra tista’ tkun tant kbira li tikkawża sens ta’ aljenazzjoni għal dawk li qed jiffaċċjaw is-solitudni, niket, jew kwistjonijiet ta’ saħħa mentali.

Li titqajjem kuxjenza dwar l-impatt tas-solitudni matul il-Milied huwa essenzjali biex ikun hemm empatija ma’ dawn in-nies. Billi nirrikonoxxu li mhux kulħadd jesperjenza dan iż-żmien ta’ festi bl-istess mod, nistgħu nikkontribwixxu għal soċjetà li turi aktar kompassjoni u tkun aktar inklussiva. Barra minn hekk, din il-kuxjenza sservi bħala katalist biex titkisser l-istigma madwar is-saħħa mentali u tinkoraġġixxi dawk milquta biex jiftħu qalbhom.

Dawn iż-żminijiet ħafna drabi l-importanza tas-saħħa mentali taħt il-lenti. Hekk kif il-familji jingħaqdu flimkien,  dawk li jħossu n-nuqqas ta’ xi maħbub jew ta’ xi relazzjoni jistgħu jgħaddu minn tbatija emozzjonali. Huwa imperattiv li noħolqu ambjent fejn l-individwi jħossuhom komdi jiddiskutu l-isfidi tas-saħħa mentali tagħhom mingħajr biża’ li jkunu ġudikati. Meta nneħħu l-istigma ikunu qed ngħinu lil dawk li jista’ jkun ikollhom problema ta’ saħħa mentali, u nkunu qed inwittu t-triq biex verament ikun hemm sentiment ta’ ferħ u ħbiberija reċiproka.

Diversi fatturi jikkontribwixxu għal sens akbar ta’ solitudni matul il-perjodu tal-Milied. Il-firda minn xi ħadd għażiż, il-pressjoni li ssir f’soċjetà fejn donnu kulħadd irid ikun maħbub il-ħin kollu, u l-kummerċjalizzazzjoni tal-istaġun, kollha jistgħu jaggravaw is-sentimenti ta’ solitudni.

Il-komunitajiet, kemm lokali kif ukoll globali, jista’ jkollhom rwol ċentrali fil-promozzjoni tas-saħħa mentali matul dawn iż-żminijiet. L-organizzazzjoni ta’ avvenimenti li jolqtu l-preferenzi u ċ-ċirkostanzi ta’ kulħadd, it-trawwim ta’ opportunitajiet ta’ volontarjat, u l-inkoraġġiment ta’ diskussjonijiet miftuħa dwar is-saħħa mentali huma kollha passi lejn il-ħolqien ta’ staġun tal-festi aktar inklussiv. Barra minn hekk, il-kuntatt mal-ħbieb, il-familja, u l-ġirien li jistgħu jkunu qed jesperjenzaw is-solitudni jista’ jħalli impatt sinifikanti fuq ħajjithom.

Filwaqt li dan hu żmien ta’ ferħ u ċelebrazzjoni, huwa kruċjali li nirrikonoxxu l-aspetti u l-forom differenti tas-solitudni. Billi nqajmu kuxjenza dwar dan u l-importanza tas-saħħa mentali, nistgħu nikkontribwixxu għal soċjetà li tifhem u tempatizza aktar. Ejjew nagħmlu dan iż-żmien mhux biss wieħed ta’ festi iżda wkoll opportunità għall-fehim, l-u relazzjonijiet ġenwini. Flimkien, nistgħu nagħmlu l-parti tagħna biex ħadd ma jħossu mwarrab, biex jitrawwem sens ta’ appartenenza u biex kulħadd iħossu tajjeb.