Il-Parlament Ewropew ħareġ sejħa ta’ proposti għallko-finanzjar ta’ azzjonijiet ta’ kuntatt miċ-ċittadini.

Azzjonijiet proposti taħt din is-sejħa għandhom jimmiraw biex jikkontribwixxu għall-għarfien  taċ-ċittadini dwar ir-rwol u l-valuri demokratiċi tal-Unjoni Ewropea billi jippromwovu kuntatt ma’ ċittadini Ewropej permezz ta’ tliet toroq differenti: kuntatt mas-soċjetà ċivili, kuntatt mal-komunità u kuntatt maż-żgħażagħ.

L-indikaturi prinċipali dinjija fil-ħiliet se jkunu numru ta’ azzjonijiet ta’ komunikazzjoni ko-finanzjati u s-sigħat ta’ attenzjoni ġenerati mill-azzjonijiet ko-finanzjati. L-attenzjoni tal-applikanti qed tinġibed għall-fatt li kull proposta ta’ azzjoni trid twaqqaf l-indikaturi speċifiċi tagħha.

Ir-riżultati mistennija tal-azzjonijiet huma biex iqajmu  għarfien dwar  ir-rwol u l-valuri demokratiċi tal-Parlament Ewropew bħala l-vuċi ta’ ċittadini Ewropej u biex taħdem aktar magħhom, partikularment permezz ta’ “together.eu”. Azzjonijiet proposti għandhom primarjament jolqtu dawk iċ-ċittadini Ewropej li saru persistenti lejn l-Unjoni Ewropea, speċifikament mindu faqqgħet il-pandemija tal-COVID-19, kif ukoll ċittadini li juru xi interess f’affarijiet li għandhom x’jaqsmu mal-Unjoni Ewropea. Attenzjoni speċjali għandha tingħata biex jintlaħqu komunitajiet ta’ minoranza u ċittadini li x’aktarx diġà mhumiex involuti f’azzjoni Ewropea b’xi mod jew ieħor.

Din is-sejħa hi miftuħa lil dawk l-organizzazzjonijiet li jilħqu l-kriterji deskritti fis-sejħa. Tip ta’ benefiċjarji possibbli huma organizzazzjonijiet nazzjonali jew pan-Ewropej li ma jagħmlux qligħ li għandhom skop espliċitu li jippromwovu valuri Ewropej f’livell nazzjonali jew pan-Ewropew.

Id-data tal-għeluq għall-applikazzjonijiet hi t-30 ta’ Settembru 2020.