Dan l-aħħar, id-deċiżjoni li żgħażagħ ta’ 16-il sena jitħallew isiru sindki qajmet dibattitu mhux ħażin jekk mhux kontroversja. Dawk favur jargumentaw li dan  hu pass progressiv lejn it-trawwim tal-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fil-politika, filwaqt li l-kritiċi jsostnu li hija deċiżjoni mgħaġġla, li tisraq il-ferħ taż-żgħażagħ u tpoġġi wisq responsabbiltà fuq spallejhom f’età daqshekk tenera. Dan l-editorjal għandu l-għan li jitfa’ dawl fuq il-konsegwenzi potenzjali ta’ proposta daqshekk radikali.

Ta’ 16-il sena, il-biċċa l-kbira taż-żgħażagħ ikunu ħerġin minn żmien l-adolexxenza, imħabbtin bl-iskola sekondarja, u jkunu jiskopru l-passjonijiet tagħhom. Ikunu fi żmien fejn l-akbar prijorità għalihom x’aktarx ikunu l-festini tal-iskola u l-ħbieb, u l-eżamijiet. L-aħħar ħaġa li jkollhom fuq moħħhom tkun il-governanza fil-lokalità tagħhom. Bir-raġun tqum il-mistoqsija: B’dan il-pass se nkunu qed ngħabbu ż-żgħażagħ tagħna b’responsabbiltajiet ferm iktar milli jifilħu, qabel iż-żmien?

Dawk favur li żgħażagħ ta’ 16-il sena jsiru sindki, jsostnu li din il-mossa tippromwovi l-inklussività u tagħti perspettiva ġdida fil-governanza lokali. Madankollu, hemm tħassib ġenwin li d-dħul taż-żgħażagħ fil-qasam eżiġenti tal-politika f’età daqshekk tenera jista’ involontarjament joħnoq it-tkabbir personali tagħhom u jillimita l-wisa’ tal-esperjenzi tagħhom. Huwa kruċjali li nistaqsu jekk b’dan il-pass hux verament qed nagħtu s-setgħa liż-żgħażagħ tagħna jew sempliċiment nitfgħu pressjoni fuqhom fi rwoli li jistgħu ma jkunux ippreparati għalihom b’mod adegwat.

Wieħed ma jistax ma jistaqsix jekk din il-proposta hijiex strateġija biex min imexxi jkun iktar komdu biex jinqegħda bihom għax ta’ dik l-età jista’ jkun li ż-żgħażagħ ma jkunux għadhom assertivi biżżżejjed u għalhekk ikun hemm ir-riskju li joqogħdu għal kollox. Il-biżgħa hi li ta’ dik l-età ma jkollhomx l-esperjenza tal-ħajja meħtieġa biex jieħdu deċiżjonijiet infurmati? Ir-riskju li tinħoloq ġenerazzjoni ta’ politiċi ffurmati biex jikkonformaw aktar milli jaħsbu b’mod kritiku huwa konsiderazzjoni serja.

Mistoqsija oħra li tqum hi jekk din id-deċiżjoni li tippermetti sindki ta’ 16-il sena hijiex riżultat tal-fatt li mhux qed jinstabu biżżejjed kandidati.  Filwaqt li l-inkoraġġiment tal-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fil-politika huwa ta’ min ifaħħru, dan mhux bilfors ifisser li jispiċċaw fir-rwol ta’ sindku. Hemm bosta modi oħra biex jiġu nvoluti ż-żgħażagħ fl-affarijiet ċiviċi, bħal kunsilli taż-żgħażagħ, programmi edukattivi, u inizjattivi edukattivi li jipprovduhom b’pedament sod qabel ma jieħdu responsabbiltajiet aktar sinifikanti.

Huwa essenzjali li jinstab bilanċ bejn l-inkoraġġiment tal-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ u  li jkun żgurat li l-qabża tagħhom fil-politika tkun waħda fis-soda. Iż-żgħażagħ għandhom jitħallew iduqu l-frott tal-adolexxenza tagħhom qabel ma jimpenjaw ruħhom għas-servizz pubbliku. Meta nagħmlu hekk, nistgħu inrawmu ġenerazzjoni ta’ individwi b’mod sħiħ li jġibu perspettivi diversi u għadd kbir ta’ esperjenzi fl-arena politika.

Filwaqt li l-intenzjoni wara d-deċiżjoni li żgħażagħ ta’ 16-il sena jitħallew isiru sindki tista’ tkun li titrawwem il-parteċipazzjoni tagħhom, hu kruċjali li jitqiesu l-iżvantaġġi wkoll. Ejjew ma ngħaġġlux liż-żgħażagħ tagħna f’qasam fejn jistgħu jitilfu ċ-ċans li jgawdu s-snin formattivi tagħhom. Minflok, għandna nesploraw toroq alternattivi għall-involviment taż-żgħażagħ fil-politika li jrawmu l-potenzjal tagħhom mingħajr ma jgħabbuhom bil-piż tar-responsabbiltajiet ta’ sindku qabel iż-żmien.