559 impjegat ta’ TNT Belgium fl-Ajruport ta’ Liège li tilfu l-impjieg tagħhom wara trasferiment ta’ operazzjonijiet lejn l-ajruport ta’ Pariġi-Charles de Gaulle se jieħdu €1.9 miljun f’għajnuna mill-UE.

Il-Kumitat għall-Budgets approva t-talba tal-Belġju għal appoġġ mill-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni għall-Ħaddiema (EGF). L-MEPs irrikonoxxew li “l-pandemija tal-COVID-19 u l-gwerra ta’ aggressjoni Russa kontra l-Ukrajna naqqsu l-kompetittività ekonomika u għandhom impatt negattiv fuq it-tkabbir ekonomiku fil-Belġju”.

TNT Express Worldwide (Euro Hub) SRL, is-sussidjarja Belġjana ta’ FedEx, iddeċidiet li tagħmel l-ajruport ta’ Pariġi-Charles de Gaulle iċ-ċentru primarju għall-operat tiegħu. L-ajruport f’Liège ġie mnaqqas għal hub sekondarju. Bħala riżultat, il-kumpanija naqqset in-numru ta’ ħaddiema fl-ajruport ta’ Liège fl-2022. Id-deċiżjoni kienet maħsuba “biex issaħħaħ il-pożizzjoni tal-grupp fis-settur kompetittiv ħafna tiegħu fil-livell Ewropew u nazzjonali”, qalu l-MPE.

Ħaddiema minn gruppi żvantaġġati

Is-sensji jikkonċernaw ir-reġjun tal-Vallonja fil-Belġju u l-provinċja ta’ Liège b’mod partikolari. Ir-rata tal-qgħad tal-Vallonja hija ta’ 8.7%, li hija ogħla minn medja ta’ 5.9% fil-livell nazzjonali. Il-MPE jirrimarkaw li proporzjon kbir tal-forza tax-xogħol preċedenti ta’ TNT Belgium ġejja minn gruppi żvantaġġati, b’60% tal-ħaddiema milquta kellhom impjiegi bi kwalifiki baxxi u kważi nofshom (47%) kellhom aktar minn 50 sena. Il-finanzjament se jgħinhom isibu impjiegi ġodda permezz ta’ gwida u pariri apposta, taħriġ, u appoġġ biex jibdew in-negozju tagħhom stess. L-ispiża totali stmata ta’ dawn il-miżuri hija ta’ madwar €2.3 miljun, li minnhom l-EGF se jkopri 85 % (€1.9 miljun). Ir-Reġjun tal-Vallonja fil-Belġju se jiffinanzja l-15% li jifdal (€400,000).

Il-passi li jmiss

L-abbozz tar-rapport tar-rapporteur Olivier Chastel (RENEW, BE) li jirrakkomanda li l-Parlament japprova l-għajnuna għadda bi 32 vot, xejn kontra u ebda astensjoni. L-approvazzjoni mill-plenarja mistennija matul is-sessjoni plenarja tat-13-16 ta’ Marzu fi Strasburgu.

Sfond

Skont ir-regolament tal-FEG 2021-2027, il-Fond jappoġġa ħaddiema u persuni li jaħdmu għal rashom li tilfu l-attività tagħhom. It-tipi kollha ta’ avvenimenti ta’ ristrutturar kbar mhux mistennija, jistgħu jkunu eliġibbli għall-appoġġ tal-EGF, inklużi l-effetti ekonomiċi tal-pandemija tal-COVID-19 u l-invażjoni mhux ġustifikata tal-Ukrajna mir-Russja, kif ukoll xejriet ekonomiċi akbar bħad-dekarbonizzazzjoni u l-awtomazzjoni. L-Istati Membri jistgħu japplikaw għal finanzjament tal-UE meta mill-inqas 200 ħaddiem jitilfu l-impjieg tagħhom f’perjodu ta’ referenza speċifiku.

B’mod ġenerali, mill-2007 ’l hawn, l-EGF għamel disponibbli €688 miljun f’175 każ, u offra għajnuna lil aktar minn 167,000 persuna f’20 Stat Membru. Miżuri appoġġjati mill-FEG iżidu mal-miżuri nazzjonali attivi tas-suq tax-xogħol.